Klart for tog til Notodden

30.mai ble kontaktledningsanlegget på Notodden stasjon og fra Hjuksebø til Notodden igjen strømførende. Alt er nå klart for gjenåpning av banen etter raset i fjor.


 Mannskaper på Jernbaneverkets revisjonsvogn sjekker kontaktledningen på Notodden stasjon før strømmen settespå 30.mai. <strong> Foto: njål Svingheim </strong>

Fra mandag 11.juni skal togene igjen gå til og fra Notodden slik de gjorde fram til 24.juli i fjor. Et kjempestort ras ødela den gang hele stasjonsområdet på Notodden og det har vært et stort arbeid å bygge opp igjen spor og installasjoner. Samtidig med gjenåpningen av banen, blir det også innført fjernstyring og full ATC på strekningen Hjuksebø – Notodden. I disse dager pågår uttesting av anleggene og de siste klargjøringer foran gjenåpningen. Lørdag 9.juni blir det markering av begivenheten med både veterantog og NSBs nyeste tog på Notodden stasjon.

Spennende!
Onsdag 30.mai klokken 12 var et spennende øyeblikk på Notodden stasjon. Da skulle strømmen slås på for første gang etter raset for snart ett år siden. Det er bygget opp igjen et helt nytt kontaktledningsanlegg for alle spor på Notodden stasjon. – Det spesielle med dette nye anlegget er at alt er bygget opp med gamle deler, forteller Jernbaneverkets byggeleder Knut Solhaug.

Anlegget er fredet og det har satt klare føringer om at det skulle opp igjen med samme type utstyr som før raset. – Vi har fått god hjelp fra særlig Rjukanbanens folk som har bidratt med riktig utstyr fra sine lagre, forteller Solhaug. Anlegget er bygget av Norsk Jernbanedrift og før strømmen ble slått på kjørte Jernbaneverkets revisjonsvogn over alle sporene på stasjonen for kontroll av anlegget. – Vi har bare funnet noen småting å rette på så det ser veldig bra ut, sier oppsynsmann elkraft Thorstein Baasland. Likevel var spenningen stor da el-kraftsentralen i Drammen fikk beskjed om å sette spenning på strekningen og stasjonen. – Ville det smelle i en gammel isolator eller flere?? Men strømmen ble slått på uten den minste lyd. Tester viste at det var spenning på alle spor og dermed er banen klar for elektriske tog.
Bent Sønstebø (tv) og Thorstein Baasland legger siste hånd på verket før spenningen slås på på Notodden stasjon. Her justeres en bæreline. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Bratsbergbanen og Tinnosbanen
Bratsbergbanen og Tinnosbanen inngikk sammen med Rjukanbanen og jernbaneferjene på Tinnsjøen i Norsk Hydros transportlinje fra Rjukan til Herøya. Tinnosbanen og Rjukanbanen ble åpnet i 1909 og ble elektrifisert allerede i 1911 som de første normalsporede banene i Norge. Strekningen Skien - Notodden ble åpnet i 1917 og fikk elektrisk drift i 1936. Norsk Hydro la ned jernbanedriften i 1991 da det meste av industriproduksjonen på Rjukan opphørte. I dag går det persontog mellom Porsgrunn og Notodden, mens strekningen Hjuksebø - Notodden – Tinnoset er fredet. (Fergene på Tinnsjøen er også fredet. Riksantikvaren har iverksatt fredningssak for strekningen Rjukan-Mæl (Rjukanbanen). Anleggene er under vurdering for å inngå i UNESCOS verdensarvliste over viktige industrihistoriske kulturminner.. Jernbaneverket har derfor et et særlig ansvar for å ta vare på anleggene, og gjenoppbyggingen av Notodden stasjon er derfor gjort etter fredningsbestemmelsene. Hele gjenoppbyggingen av Notodden stasjon kommer til koste rundt 36 millioner kroner.

Til tross for at det er en elektrifisert bane, vil persontrafikken til NSB bli avviklet med dieselmotorvogner. Årsaken er at sporet fra Notodden stasjon til Notodden kollektivterminal ikke er elektrifisert. Dette sporet ble tatt i bruk i 2004 for å bedre samordningen av tog og buss på Notodden. Jernbaneverket har vurdert mulighetene for en elektrifisering av den ca 800 meter lange strekningen. På grunn av særlige sikringstiltak som er nødvendig da sporet ligger svært nær riksveg og bebyggelse vil prisen bli på rundt 25 millioner kroner. Da er også en forlengelse av plattformen som vil bli nødvendig for elekriske tog tatt med. Jernbaneverket har ikke funnet å kunne prioritere en slik elektrifisering nå. Men fra 10.juni er Notodden igjen på jernbanekartet!

Advarsel
Etter at det ikke har vært trafikk mellom Hjuksebø og Notodden på nesten ett år er det grunn til å minne om at det nå igjen vil gå ordinære tog på banen og at kontaktledningen er spenningsførende.

Se også: Toget skal tilbake til Notodden!

Notodden stasjon er feridig gjenoppbygget nøyaktig slik den var. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>