Jernbaneverket inngår signalavtale med Thales

Jernbaneverket har inngått en rammeavtale med Thales Norway om levering av signalanlegg til jernbanen. –En viktig avtale for Jernbaneverket, sier utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen.

Thales skal levere signalanlegg til Jernbaneverket fram til det nye felles europeiske systemet ERTMS kommer. (Foto: Njål Svingheim). 

Rammeavtalen sikrer Jernbaneverket leveranser av konvensjonelle signalanlegg til nye utbyggingsprosjekter fram til det nye felleseuropeiske signalsystemet ERTMS kan bygges ut.

Nye sikkerhetskrav

- Dette er en svært viktig avtale for Jernbaneverket.  Før vi gikk ut med forespørsel i markedet, utarbeidet vi en ny kravspesifikasjon til elektroniske signalanlegg som også tilfredsstiller nye, europeiske sikkerhetskrav. Dette har vært en omfattende prosess. Rammeavtalen med Thales sikrer Jernbaneverket leveranser av signalanlegg som tilfredsstiller våre behov inntil ERTMS kommer, sier utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i Jernbaneverket.

Bestiller anlegg

Samtidig med etableringen av rammeavtalen bestiller Jernbaneverket signalanlegg til strekningen Sandnes-Stavanger, Ganddal godsterminal, og Høvik stasjon til en verdi av 240 millioner kroner. Signalanlegget tilfredsstiller høyeste sikkerhetsnivå etter internasjonal standard, SIL 4, og består av et sikringsanlegg, automatisk hastighetsovervåkning (ATC) og fjernstyring av de forskjellige installasjonene.

Avtalen består av to deler. En avtale for anskaffelse av signalsystemer i ti år fremover, og én på 25 år for vedlikehold av systemet etter at det er satt i drift. Avtalen inkluderer alle typer systemer og komponenter som er nødvendige for å få et signalsystem til å fungere.

Fem internasjonale leverandører av signalanlegg leverte tilbud til Jernbaneverket. - Vi valgte Thales som leverandør fordi selskapet har bred erfaring fra lignende prosjekter i Europa, og har vist seg som en aktør som håndterer teknologikrav og nye løsninger på en god måte. Totalt sett var dette det mest fordelaktige tilbudet, sier prosjektleder Erik Sletten i Jernbaneverket.

Flere opplysninger ved: Utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen 913 70 521 eller Prosjektleder Erik Sletten   916 56 361

Adm. dir Glenn Pedersen i Thales Norway (tv) og utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen i Jernbaneverket signerer avtalen om sikrer leveransen av signalanlegg.  -Det har vært en omfattende prosess, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen.(Foto: Britt Wang)