2012

 • Forlengede plattformer tatt i bruk på Lier

  Lørdag 15. september ble de forlengede plattformene på Lier holdeplass tatt i bruk. Sikkerheten er med dette kraftig bedret og holdeplassen er nå klar til å ta imot NSBs nye og lengre tog.

 • Jernbaneverket inngår signalavtale med Thales

  Jernbaneverket har inngått en rammeavtale med Thales Norway om levering av signalanlegg til jernbanen. –En viktig avtale for Jernbaneverket, sier utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen.

 • Rapport om anskaffelse av sviller til Oslotunnelen

  Jernbaneverket har nå mottatt en rapport fra Deloitte som har kartlagt den interne prosessen i Jernbaneverket vedrørende anskaffelse av sviller til Oslo prosjektet sommeren 2012.

 • Oslo S åpnet for alle tog mandag 6. august

  Tidlig mandag morgen 6/8 rullet togene som normalt etter seks ukers sommerstenging. Mer enn 300 personer har gjennomført et betydelig utskiftingsarbeid. I løpet av året skal jernbanen i Osloområdet fremstå robust og punktlig.

 • Nå rives informasjonstavlen på Oslo S

  For mange er den selve symbolet på Oslo S, men nå er den snart historie. Den store informasjonstavlen i hallen på Oslo sentralstasjon skal erstattes av 100 LCD-skjermer mens togene står i sommer.

 • Store moderniseringsarbeider på jernbanen i Oslo

  Jernbaneverket gjennomfører i sommer store moderniseringsarbeider på jernbanen i Osloområdet - beregn derfor mer tid på reisen. Alle tog på strekningen gjennom Oslo mellom Skøyen og Grefsen, Bryn og Lillestrøm vil være innstilt i perioden 24. juni til 6. august. Bare Østfoldbanen går til og fra Oslo S.

 • Planene for Frogner vurderes på nytt

  Grunnet økte kostnader vil Jernbaneverket vurdere planene for lokaliseringen av Frogner holdeplass og kryssingssporet på nytt. Det vil bli gjort midlertidige tiltak på den eksisterende stasjonen slik at ny grunnrute kan innføres etter planen.

 • STOPP! SE! LYTT! Internasjonal planovergangsdag 7.juni

  Norge deltar for første gang på markeringen av den internasjonale planovergangsdagen 7. juni. Jernbaneverket gjennomfører en rekke aksjoner rundt omkring i landet for å gjøre publikum mer oppmerksomme før kryssing av planoverganger.

 • Nordlandsbanen 50

  7.juni er det 50 år siden HM Kong Olav V åpnet Nordlandsbanen fram til Bodø. 50-åringen blir stadig viktigere for folk og næringsliv i nord.

 • Klart for tog til Notodden

  30.mai ble kontaktledningsanlegget på Notodden stasjon og fra Hjuksebø til Notodden igjen strømførende. Alt er nå klart for gjenåpning av banen etter raset i fjor.