2012

 • Vurderer bruk av tunnelboremaskin i Bergen

  Jernbaneverket vil lyse ut kontrakten for ny jernbanetunnel gjennom Ulriken i Bergen med forespørsel både om driving ved tradisjonell sprenging og ved bruk av tunnelboremaskin (TBM).

 • Flere tog og nye ruter fra 9.desember

  9.desember skjer det store endringer i togtrafikken. På Østlandet innføres ny rutetabell med flere avganger og jevn frekvens mellom togene. Dette får betydning for rutene over hele landet.

 • Oslo S stenges for trafikk i ett døgn fra 17/11 kl 12.00

  På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid stanser all togtrafikk til og fra Oslo sentralstasjon i ett døgn fra lørdag 17.november kl.1200. Dette er den siste stengningen i forbindelse med fornyelsen av strekningen Etterstad- Lysaker, og den siste stengningen av Oslo S i år.

 • Bygging i gang på hele banen i 2013

  I løpet av 2013 vil byggingen være i gang på hele den nye banen fra Larvik til Porsgrunn. Samtidig legges det opp til enda større aktivitet i 2014.

 • Follobanens tunnel skal drives med tunnelboremaskiner

  Tunnelen for den nye Follobanen skal bygges ved bruk av tunnelboremaskiner som hoved-metode, i tillegg til tradisjonell sprenging. Jernbaneverkets beslutning åpner for stor internasjonal, så vel som nasjonal deltakelse i byggingen av Norges hittil lengste jernbanetunnel.

 • Internasjonale miljøpriser til Jernbaneverket

  Jernbaneverket har mottatt to priser for godt miljøarbeid fra Den Internasjonale Jernbaneunionen (UIC). I kategorien “Energi og CO2” vant Jernbaneverket førsteprisen for utviklingen av Erex , et system for å registrere strømforbruk på tog som blant annet gjør det mulig å redusere energiforbruk og CO2-utslipp. I tillegg er prosjektet Follobanen hedret for å ha utarbeidet en metode for å integrere miljø i beslutningsprosesser ved planlegging av ny jernbane. Prisene ble delt ut under en stor konferanse UIC Sustainability Awards 2012 i Venezia 26.oktober.

 • Statsbudsjettet 2013: Sikrer god framdrift på de store jernbaneprosjektene

  Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,4 milliarder kroner til Jernbaneverket i 2013. Det er en økning på 14,3 prosent i forhold til i år. Det er særlig investeringsbudsjettet som øker, og dette gjør det mulig å holde rasjonell framdrift på de store prosjektene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Samarbeid om raskere godstog gjennom Europa

  Norge med i offisielt samarbeid om jernbanegodskorridor gjennom Europa. Målet er raskere godstog gjennom Europa.

 • Erik Smith skal lede utbyggingen av Follobanen

  Erik Smith er tilsatt som prosjektdirektør i Jernbaneverket Utbygging og skal lede utbyggingen av Follobanen. Smith har lang erfaring fra store utbyggingsprosjekter i Norsk Hydro, og har det siste året ledet prosjektstyret for Follobanen.

 • Første salve på 22 km ny bane

  - Vi satser tungt på intercity-utbyggingen, sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun fyrte av den første salven for banen som skal knytte Grenland sammen med Vestfold og Oslo-området.