Alnabru etter ulyukken i fjor: Omfattende sikkerhetstiltak gjennomført

Jernbaneverket har gjennomført omfattende sikkerhetsarbeider ved Containerterminalen på Alnabru etter den fatale ulykken for ett år siden. En togstamme løsnet og trillet deretter ukontrollert mot Sjursøya 24. mars 2010. Tre mennesker mistet livet.

Mer enn 30 ulike sikkerhetstiltak er gjennomført på Alnabru etter ulykken. Hver større endring er blitt risikoanalysert og nødvendige tiltak er satt i verk.

Den viktigste endringen er montering av ny sporveksel på Alnabru i sporet som fører til Loenga/Sjursøya.  Den nye vekselen fører til at eventuell ukontrollert  trafikk på dette sporet vil ende i endebutt og grusvoll. Den nye vekselen står alltid posisjon mot endebutt, såfremt den ikke tvangsstyres av mannskapet som stiller togveiene.  En automatisk alarm vil alltid høres så lenge denne sporvekselen er tvangsstyrt.

I tillegg er blant annet 13 sporveksler utstyrt med automatisk omlegging slik at eventuelt løpsk materiell styres mot sikre områder på Alnabru og det er gjennomført en rekke operative tiltak som går på prosedyrer og instrukser.

Risikoanalyser er allerede utført for de viktigste tekniske installasjonene.  Frem til midten av april vil de resterende analysene bli gjennomført. Det betyr at inntil videre vil alle skiftebevegelser fortsatt foregår med lokomotiv koblet til hver godsstamme.

Jernbaneverket arbeider systematisk for kontinuerlig bedring av sikkerheten for å unngå skade på mennesker, omgivelser og materiell.
Overordnet mål for jernbanesikkerhet er at det etablerte sikkerhetsnivået som er skapt, minst skal opprettholdes. Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv retning. Det gjelder også våre godsterminaler.

Det er torsdag ett år siden 16 godsvogner trillet ukontrollert fra Alnabru til Sjursøya. Tre mennesker mistet livet.  Ulykken har gitt Jernbaneverket omfattende lærdom. Gjennom vedtak av foretaksstraffen etter ulykken, viser Jernbaneverket at vi tar vår del av ansvaret.

(Kontaktperson for evt. nærmere opplysninger: Svein Horrisland tlf: 91655155).