2011

 • Nå kan du surfe deg gjennom Romeriksporten

  Jernbaneverket har nå installert og satt i drift anlegg for trådløst internett i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm. Det betyr at passasjerer foruten å ringe, nå kan lese nyheter, sjekke mail eller høre på nettradio med sine mobiler og lesebrett inne i tunellen.

 • Utrednings- og planprosessen for dobbeltsporet Eidsvoll-Hamar

  Nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Hamar har vært gjennom en langvarig og omfattende utrednings- og planprosess fra tidlig på 2000-tallet.

 • Ny bane langs Mjøsa kan trafikkeres av alle typer tog

  Jernbanestrekningen som nå skal bygges, er en dobbeltsporparsell på 17 kilometer mellom Minnesund og Kleverud. Denne strekningen vil gå parallelt med ny E6. Banestrekningen bygges for godstog, intercitytog, fjerntog, og mulige fremtidige høyhastighetstog vil også kunne bruke banen.

 • Raskere på Vestfoldbanen

  Fra og med søndag 11.desember innføres det raskere kjøretider for togene på Vestfoldbanen. De største gevinstene får passasjerer på strekningen Oslo – Tønsberg og lenger sør. De sørgående togene vil bruke 5 -10 minutter mindre, mens de nordgående togene vil bruke 4 – 8 minutter mindre på turen.

 • Behov for langsiktig jernbanestrategi

  Jernbanens rolle bør avklares 20-40 år fram i tid. Det trengs et vesentlig høyere bevilgningsnivå enn i dag, og det må planlegges og bygges lengre, sammenhengende strekninger. Togtilbud og infrastruktur må ses mer i sammenheng, og det er nødvendig å gå gjennom eierskapet til godsterminaler, stasjoner og verksteder.

 • Høyhastighet: Kan bli et tilbud også for distriktene

  Det britiske firmaet Atkins har nå regnet seg fram til hvor togene kan stoppe underveis og hvor lang tid togturen vil ta og hvor ofte togene kan gå. Utregningene viser at høyhastighetstog i Norge også vil kunne bli et tilbud til distriktene. Nå har også de fire konsulentfirmene som har vurdert hvor linjene kan legges og hvor det kan bygges stoppesteder, levert sine rapporter.

 • Riksrevisjonen og jernbanebruer

  Riksrevisjonen la tirsdag 22/11 frem sin rapport om tilstanden i statlige etater. I rapporten ble Jernbaneverket omtalt i en setning, hvor manglende bruvedlikehold var tema.

 • Jernbaneverket stadig mer attraktivt for unge arbeidstakere

  Jernbaneverket har fått pris for å være den virksomheten som øker mest i attraktivitet blant yngre arbeidstakere opp til 40 år. Undersøkelsen er gjort blant 5000 godt kvalifiserte yngre arbeidstakere som har vært i jobb i minst tre år.

 • Folkefest i Tønsberg

  Det ble folkefest på Tønsberg stasjon da dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg ble offisielt åpnet lørdag 19. november. Responsen var enorm da Jernbaneverket inviterte publikum til å delta på åpningsfesten og 700-800 personer tok turen innom arrangementet på stasjonen.

 • Jernbaneverket og Meteorologisk institutt med ny samarbeidsavtale

  Jernbaneverket og Meteorologisk institutt signerte 14. november en rammeavtale om utveksling av værdata og samarbeid. Bakgrunnen er Jernbaneverkets stadig økende behov for værobservasjoner og værvarsler, spesielt til sin trinnvise værberedskap som grunnlag for en trygg togtrafikk.