Strøm i kontaktledningen på Tinnosbanen

Jernbaneverket starter nå jobben med å sette på strømmen igjen på Tinnosbanen. Banen er landets eldste normalsporede elektriske jernbanestrekning og den har vært midlertidig fredet i flere år. Store deler av kontaktledningsanlegget på banen har blitt stjålet av kobbertyver de siste årene, men nå skal altså strømmen på igjen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tinnosbanen ved Årlifoss. <strong> Foto: njål Svingheim </strong>I neste uke starter arbeidene med å reparere kontaktledningsanlegget fra

Notodden. Hele strekningen fra Notodden opp til Tinnoset er ca 30 kilometer og planen er å sette på strømmen i høyspenningsanlegget på delstrekninger etter hvert som de repareres. – Den første strekningen vi vil sette spenning på blir fra Notodden til Stormo bru, det vil si nærmere 10 kilometer, forteller faglig leder elkraft Bård Øyen.

Strøm settes på forløpende
Jernbaneverket drift vil ha et arbeidslag på 3-4 mann i arbeid med dette og jobben blir å montere opp nye master og strekke opp igjen kontaktledningen slik at den kan spenningssettes fortløpende, sier Øyen. Det er utført varierende grad av tyverier og hærverk på anlegget og noen steder er til og med stolpene som holder ledningsanlegget skåret ned med motorsag. Det er nå laget en rutine som gjør at Tinnosbanen kan seksjoneres ut fra Sørlandsbanens strømforsyning ved en feil på anlegget. Dermed risikeres det ikke at togene på Sørlandsbanen kan rammes av en feil på Tinnosbanen når strømmen slås på igjen.

Fredning
Riksantikvaren har nå foreslått å frede Tinnosbanen permanent og Jernbaneverket skal lage en forvaltningsplan for banen. Hele Tinnosbanen skal igjen kunne trafikkeres av elektriske tog.Jernbaneverket har ansvar for å ta vare på jernbanens kulturminner og det er nødvendig både med tanke på å stoppe videre ødeleggelser og med tanke på framtidig bruk av strekningen å gjennomføre disse reparasjonene.

– Vi har en del materiell av samme type som Tinnosbanens anlegg på lager, og i tillegg har vi tatt vare på materiell av samme type fra den nedlagte Hortenbanen slik at vi har det vi trenger for å gjøre jobben, forteller Bård Øyen. Løpet av neste år har vi håp om å kunne sette på spenningen i hvert fall fram til Årlifoss og da er ¾-deler av banen igjen spenningssatt, sier han.

Arbeidene vil bli utført med maskiner som kan kjøre både på skinner og vei, og Notodden stasjon må være betjent av Txp mens det jobbes på strekningen Notodden – Tinnoset.

-Vi vil også inngå et samarbeide med Telemark fylkeskommune om rydding på steder av kulturhistorisk verdi, som for eksempel ved kraftverk for å sikre utsikt til disse, sier Bård Øyen. Fredningen av Tinnosbanen er også en del av arbeidet for å få den gamle transportkjeden til Norsk Hydro fra Rjukan til Herøya inn på UNESCO verdensarvliste, slik det er søkt om.

Fakta om Tinnosbanen Hjuksebø – Tinnoset:

  • Lengde: 39 km (Borgestad – Rjukan: 135 km, inkl jernbaneferje på Tinnsjøen 30 km)
  • Åpnet: Notodden - Tinnoset (-Rjukan): 1909, elektrisk drift fra 1911
    (Herøya-Borgestad-Hjukesbø-Notodden: 1916)
  • I drift i dag: Bratsbergbanen (Skien – Nordagutu) og Tinnosbanen Hjukesbø – Notodden (Hjuksebø - Nordagutu er en del av Sørlandsbanen)
  • Forlenget strekning ned til Notodden kollektivterminal i 2004
  • Nedlagt persontrafikk: Notodden – Tinnoset 1/1 -1991
  • Nedlagt ordinær godstrafikk: Notodden – Rjukan 5/7-1991