Statsbudsjettet 2011:

–Viktig og riktig satsing på vedlikehold og fornyelse av jernbanen

Fra vedlikeholdsarbeid ved Oslo S. Foto: Øystein Grue.Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til at Jernbaneverkets budsjett for vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet økes 19,3 prosent i forhold til 2010.

–Et høyt nivå på vedlikeholdet er svært viktig for å bedre standarden på det norske jernbanenettet og sikre god punktlighet og regularitet i togtrafikken, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.  – Med et bevilgningsnivå som dette vil målsettingen om god infrastruktur på hele det norske jernbanenettet kunne nås i løpet av den ti års perioden gjeldende Nasjonal Transportplan omfatter.

Bevilgningen til investeringer foreslås økt med 8,9 prosent.  Dette vil sikre fullføring både av det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika, dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg og Gevingåsen tunnel i Trøndelag i løpet av 2011.  I tillegg sikres bl.a. midler til videre framdrift på dobbeltsporet Holm-Holmestrand-Nykirke og til videre planlegging av de store prosjektene Oslo-Ski og Minnesund-Kleverud.