Pendlere kan i avvikssituasjoner gå på Flytoget eller NSBs fjerntog

Samferdselsminister Magnhild Meltvedt Kleppa og næringsminister Trond Giske annonserte i ettermiddag at pendlere kan gå på det første toget som kommer når det er problemer i togtrafikken. NSB og Flytoget er enige om å hjelpe hverandres passasjerer fram ved store driftsavvik.

Fra mandag av er det slutt på at NSBs lokaltogpassasjerer må bli stående igjen på plattformen og vente på sitt sterkt forsinkede eller innstilte lokaltog mens Flytog eller fjerntog går som normalt. Heretter har pendlerne anledning til å gå på det første persontoget som kommer uansett hvilket selskap persontoget tilhører. Ordningen trer først i kraft når det annonseres over høyttalerne på stasjonene.

– Jeg har invitert til dugnad for å få tiltak som kan hjelpe togpassasjerene når det er store driftsproblemer på tognettet. Og jeg opplevde stor dugnadsånd, sier samferdselsminister Magnhild Meltvedt Kleppa om tiltaket som ble kjent i ettermiddag. Hun legger til at ordningen trer i kraft fra mandag 25. januar og at NSB, Flytoget og Jernbaneverket må ta ansvar for at dette skjer på en god måte og at særlig informasjonsopplegget om når dette er mulig fungerer.

 Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og nærings- og handelsminister Trond Giske møtte massemediene ved spor 19 på Oslo S onsdag ettermiddag.

 

Øvrige tiltak
NSB har blant annet innført:

  • Ekstra bemanning på verkstedene
  • Økt tinekapasitet på verkstedene på Sundland og Marienborg. Ytterligere  tinekapasitet settes i verk på Filipstad, Skien og Lodalen
  • Busser i beredskap
Jernbaneverkets tiltak er blant annet
  • 2 milliarder kroner skal brukes til å bedre infrastrukturen i Oslo-området. Ti prosent av summen ble brukt i 2009. Resten skal brukes i de nærmeste årene
  • Bedre informasjon til publikum
  • Ny teknologi (blant annet akseltellere) reduserer feilkildene