Jernbaneverket tar inn 53 nye lærlinger i år

Jernbanen i Norge skal moderniseres og vedlikeholdet skal styrkes. Jernbaneverket er i stadig behov for flere fagfolk og i 2010 skal etaten ta inn i 53 nye lærlinger i de ulike jernbanefagene. – Jeg synes dette er spennende og liker meg godt, derfor anbefaler jeg andre å søke lærlingepraksis i Jernbaneverket, sier energimontørlærling Mathias Fjeld Granstrøm.

Elektromontør Mathias Fjeld Granstrøm nøler ikke med å anbefale Jernbaneverket også for andre. <strong> Foto: jarle Nyttingnes </strong> 
De 53 nye lærlingene som skal tas inn i år fordeler seg på fagene banemontør, energimontør og signalmontør. Stasjoneringsstedene er spredt rundt om i landet.

Mathias Fjeld Granstrøm begynte selv som energimontørlærling i august 2009. Han er stasjonert på Kongsvinger. – Men det blir en del farting rundt om på ulike anleggssteder, forteller Granstrøm. – Opplæringen er veldig bra og dette er en trivelig arbeidsplass, sier han. - Vi har mange og varierte oppgaver og vi har mye utearbeid som er noe jeg liker godt, forteller Granstrøm. - Det er derfor ikke vanskelig for meg å anbefale jernbanen og Jernbaneverket for flere, sier han.

Søknadsfristen er 9.4. og oppstart for alle lærlingene i år er 16.8.

Utlysningen av lærlingeplasser finner du her.