Jernbaneverket om havarikommisjonens foreløpige rapport om Sjursøya-ulykken

Jernbaneverket har i dag mottatt den foreløpige rapporten fra Statens havarikommisjon for transport vedrørende den tragiske ulykken på Sjursøya 24. mars i år.

Rapporten viser at en misforståelse mellom togekspeditøren på Alnabru og skiftelederen førte til at vognene kom i drift. Da dette skjedde, var det ikke tilstrekkelig med barrierer til å stoppe vognene.

- For Jernbaneverket er det viktig å understreke at det ikke skal være slik at en misforståelse skal kunne føre til så fatale konsekvenser som dette.  Dette tyder på at vi etter hvert som bruken av Alnabru har endret seg, ikke har klart å fange om de endringer i riskobildet dette har medført, og derfor ikke har fått etablert tilstrekkelig med barrierer, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Jernbaneverket satte i gang flere tiltak på Alnabru umiddelbart etter ulykken. Blant annet prosjekteres det nå en ny såkalt avledende sporveksel fra de sporene der vognene kom i drift.  Denne vil bli installert i løpet av sommeren. Fram til da skjer all skifting på Alnabru med lokomotiv tilkoblet slik at vognene har bremsekraft. Endringer i kommunikasjonsrutinene på Alnabru vil bli vurdert i samarbeid med togselskapene. Disse tiltakene er i tråd med tilrådingene fra havarikommisjonen.

Den foreløpige rapporten kan lastes ned fra nettsidene til Statens havarikommisjon for transport.