Godsvognulykken, en tragisk hendelse

– Ulykken med godsvognene er den alvorligste hendelsen på jernbanen på flere år, og den har dessverre fått tragiske konsekvenser. Våre tanker går til de etterlatte og pårørende til dem som skadet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

– Ulykken håndteres nå av Politiet og er under etterforskning. I tillegg vil Jernbaneverkets uhellskommisjon og Statens havarikommisjon granske ulykken. Før resultatene er klare kan vi dessverre ikke kommentere selve hendelsesforløpet, sier Enger.