Drammenbanen stengt fram til 9. august

Fra klokka 13 lørdag 10.juli ble all togtrafikk mellom Oslo S og Spikkestad, Gulskogen og Holmestrand stoppet fram til 9.august på grunn av store anleggsarbeider. Det er satt inn et stort antall busser som sammen med betydelig lavere trafikk i ferietiden gjør trafikkavviklingen mulig mens banen er stengt.

Togtrafikken er innstilt fram til mandag morgen 9.august, men det er satt inn busser som erstatning – med unntak for Nationaltheatret stasjon, se oversikt. Dette er den mest omfattende togstansen i Østlandsområdet noensinne, se grafikk.
I Oslotunnelen kjøres det 600 tog i døgnet, og på en hverdag er det 60.000 passasjerer som kjører gjennom tunnelen.   

Oslotunnelen får ny standard

I Oslotunnelen vil det bli arbeidet døgnet rundt i perioden. Nesten 20 entreprenører fra flere land er i virksomhet, og til en hver tid er det 60-70 mann i arbeid. Over 1000 operasjoner skal utføres. Jernbanen i Oslo-området fornyes for totalt en halv milliard kroner i år.

  • For første gang i Norge skal det bores feste for takstrømskinne. Denne forhindrer at kontaktledningen blir revet ned av togene. Selve strømskinnen monteres neste år.
  • Akseltellere skal monteres. Dette er også nytt i Oslotunnelen og er det enkeltiltaket som vil hjelpe best mot signalfeil.
  • Over 30 kilometer med kabel skal skiftes mellom Oslo S og Skøyen. Det meste av kablene er fra 70-tallet da tunnelen ble bygget.
  • Nye sporveksler skal monteres på Skøyen og Oslo sentralstasjon. Sporvekslene er av en ny type som har tre drivmotorer for sporskifte (mot en på dagens), og som dessuten har mer effekt på oppvarmingen. Det siste for å hindre fastfrysing om vinteren.
  • Mobildekningen skal oppgraderes til 3G.

Dette gjøres også

Store sporomlegginger i Sandvika er forberedelser til at de to nye sporene gjennom Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika tas i bruk sommeren 2011. Dette er siste etappe med utvidelse fra to til fire spor vest for Oslo, noe som bl.a. legger til rette for et økt rutetilbud på Østlandet fra desember 2012.

Et annet viktig bidrag til dette er en ombygging som øker kapasiteten for tog på Drammen stasjon. I sommer bygges signal- og sikringsanlegget ved stasjonen fullstendig om. Det gir bedre punktlighet.

 Ved Holm i Vestfold gjøres dessuten forberedelser til anleggsstart for nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke. Bl.a. bygges en bekkekulvert og en undergang under sporet for anleggstrafikk.

Ny toghverdag før 2013

Tiltakene inngår i ”Prosjekt Stor-Oslo” som går ut på å fornye jernbanen gjennom Oslo. I alt skal det brukes to milliarder kroner på å få jernbanen opp på ”Gardermobanestandard”. Disse arbeidene vil være ferdig i desember 2012. Det er også på dette tidspunkt de reisende vil merke full  effekt av alle arbeidene. Frem til den tid vil passasjerene merke gradvis bedring i punktligheten etter hvert som anleggsarbeidene gjøres unna.

Målet er en oppetid på infrastrukturen på 99,4 prosent.