Alnabru godsterminal gjenåpnet

Etter en risikovurdering er godsterminalen på Alnabru åpnet igjen etter den tragiske ulykken onsdag. Inntil videre er det innført endrede rutiner for skifting av godsvogner på terminalen slik at det alltid vil være et lokomotiv tilkoblet vognene ved slike operasjoner. Vognene vil dermed til en hver tid ha virksomme bremser.

Sporbremseanlegget på terminalen er tatt ut av bruk inntil årsakene rundt ulykken er klarlagt. Dette fører til noe redusert kapasitet på terminalen. Godssporet mellom Alnabru og Loenga åpnes så snart sporet er undersøkt og klargjort for trafikk. Det er ikke klart når sporet videre fra Loenga ned til Sjursøya kan åpnes for trafikk etter ulykken.

Jernbaneverket foretar nå en full risikogjennomgang av hele godsterminalen og alle prosedyrer knyttet til bruken av det.