2010

 • Nordområdene: Framtidig vekst gir økt behov for økt infrastruktur-satsing

  Vekst i nordområdene vil gi større behov for bedre infrastruktur. Dypvannskaier, gode riksvegforbindelser, jernbane, stamruteflyplasser og bedre oljevernberedskap er blant de infrastrukturtiltakene som bør utredes videre.

 • 87 stasjoner på Østlandet får nye informasjonsanlegg

  Jernbaneverket monterer nye informasjonsanlegg for togpassasjerene ved 87 stasjoner på Østlandet. Stasjonene får monitorer eller anvisere som viser togavganger og eventuelle forsinkelser, samt bedre høyttaleranlegg.

 • Strøm i kontaktledningen på Tinnosbanen

  Jernbaneverket starter nå jobben med å sette på strømmen igjen på Tinnosbanen. Banen er landets eldste normalsporede elektriske jernbanestrekning og den har vært midlertidig fredet i flere år. Store deler av kontaktledningsanlegget på banen har blitt stjålet av kobbertyver de siste årene, men nå skal altså strømmen på igjen.

 • Storkontrakt for sporfornyelse inngått

  Jernbaneverket har inngått en stor kontrakt med den norske entreprenøren Baneservice om sporfornyelse ved kjøring av ballastrenseverk. Kontrakten for 2011 er på 70 millioner kroner, men med opsjon for ytterligere fem år. Til sammen kan avtalen dermed komme opp i om lag en halv milliard kroner.

 • Statsbudsjettet 2011

  –Viktig og riktig satsing på vedlikehold og fornyelse av jernbanen

 • Høyhastighetsutredningen har tildelt de første kontraktene

  Både internasjonale og norske firmaer er valgt ut til å starte arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner i Norge. Disse firmaene skal legge premissene for det videre arbeidet.

 • Jernbaneverket aksepterer straffeansvar etter Sjursøya-ulykken

  Jernbaneverket har i dag blitt orientert om at påtalemyndigheten vil ilegge Jernbaneverket en foretaksbot på 15 millioner kroner etter den tragiske Sjursøya-ulykken i mars. Jernbaneverket aksepterer at det foreligger et straffeansvar, men trenger den nødvendige tid for å sette seg inn i premissene for foretaksboten.

 • Drammenbanen stengt fram til 9. august

  Fra klokka 13 lørdag 10.juli ble all togtrafikk mellom Oslo S og Spikkestad, Gulskogen og Holmestrand stoppet fram til 9.august på grunn av store anleggsarbeider. Det er satt inn et stort antall busser som sammen med betydelig lavere trafikk i ferietiden gjør trafikkavviklingen mulig mens banen er stengt.

 • Gradvis full mobildekning på hele jernbanenettet

  I sommer starter arbeidet med å skaffe full mobil- og internettdekning på togene i Norge. Jernbaneverket samarbeider med både med togselskapene og mobil- og bredbåndsleverandørene for å sikre stabil dekning på alle norske jernbanestrekninger.

 • Klimaendringer krever mer robuste baner

  De siste dagene har det gått ras og skjedd utglidninger på flere banestrekninger. Klimaendringene gjør det nødvendig for Jernbaneverket å forsterke sporets underbygning på utsatte steder.