Sanntidsinformasjon om togtrafikken prøves ut på nettet

Jernbaneverket prøver nå ut informasjon om togtrafikken i "sanntid" på sine internettsider. Tjenesten gir en oversikt over togtrafikken i øyeblikket fra alle landets stasjoner. Tjenesten finner du fra forsiden på jernbaneverket.no.

Informasjon om togtrafikken i sanntid testes nå ut på Jernbaneverkets nettsider. (Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim) 

Oppdateringshyppigheten er høyest der trafikken er størst og ikke alle baner dekkes like godt av systemet foreløpig.  Tjenesten vil bli oppgradert og forbedret etter hvert som jernbanens systemer for dette utvikles.

Du kan velge den stasjonen du søker informasjon om fra en nedtrekksmeny. Her er alle stasjoner med persontrafikk i inneværende rutetermin med. Ved å gå videre inn på et stasjonsnavn kan en også få oversikt over hvor langt et tog har kommet på sin rute i øyeblikket. Her angis den stasjonen toget sist passerte med et togsymbol. Bare de stasjonene som toget har stopp ved i sin rute angis. Antallet passeringspunkter der toget registreres er derfor langt flere enn de som vises her.

Ved hver avgang er det et ikon man kan holde muspekeren over for å aktuell informasjon om akkurat dette toget, som f.eks togselskap, stasjoner mv. Her framkommer også eventuelle endringer ved f.eks planlagte anleggsarbeider på sporet. Oppdateringshyppigheten i systemet er høyest der trafikken er størst.

Inne på oversikten for hver stasjon finner du også opplysninger om stasjonens servicetilbud, bilder, kart og historikk.

For noen baner har tjenesten inntil videre lavere oppdateringshyppighet. Dette gjelder i første rekke for Bergensbanen og Nordlandsbanen, samt Østfoldbanens østre linje. Fjernstyringsanlegget for Bergensbanen skal oppgraders og etter hvert vil dataene også for denne banen få hyppigere oppdateringer. For Østre linje på Østfoldbanen er man avhengig av de bemannede stasjonenes oppdatering av systemet, her vil det særlig i helgene kunne gå lenger tid mellom oppdateringene.

Tjenesten gir likevel en nøyaktig informasjon om togtrafikken ved de fleste av landets stasjoner.

Tilbakemeldinger

Eventuelle tilbakemeldinger til Jernbaneverket på tjenesten kan gis til denne e-postadressen: feedback@jbv.no