Ruteendring for togene 14.juni: Små endringer

Det blir bare små endringer og justeringer i togenes rutetider ved delterminskiftet 14.juni. Større anleggsarbeider på sporet fører til endringer i trafikken på noen strekninger i perioder.

Flytoget blir et vanlig syn på Drammen stasjon fra 30.august. <strong>(Foto: Njål Svingheim)</strong>Togrutene legges om to ganger i året, med et hovedterminskifte i desember og et delterminskifte i juni. Denne gangen er det bare små endringer i ruteopplegget for persontogene. Togene på noen strekninger har fått minuttjusteringer i avgangstidene av hensyn til punktligheten.

Fra 30.august vil Flytoget forlenge sin rute til Drammen. Det er avgangene som i dag går til og fra Asker som forlenges til Drammen. Dette gjelder tre avganger i timen i hver retning mellom mellom Drammen og Gardermoen.  

I sommersesongen fram til 27.september kjører NSB daglig et ekstra fjerntog i hver retning mellom Oslo og Bergen, de såkalte sykkeltogene. I tillegg kjøres det også et lokaltog mellom Voss og Ål som tar med sykler i høysesongen. Her er oversikten over alle NSBs togruter. 

 I sommerferieperioden kjøres det også nattog hver natt (unntatt natten lørdag – søndag) fra Oslo til Malmø og fra Oslo til Stockholm. På grunn av banearbeider er det noen variasjoner i avgangstidene for disse nattogene som kjøres av SJ. Sjekk derfor SJs rutetabeller. 

Anleggsarbeider

De største anleggsarbeidene skal gjennomføres i Oslotunnelen og på Drammenbanen. I perioden fra fredag 17.juli til mandag 3.august er Drammenbanen stengt for all ordinær togtrafikk på grunn av  omfattende anleggsarbeider flere steder på banen.Det kjøres busser mellom Oslo og Drammen for lokaltog og regiontog til Vestfold og Sørlandsbanen i denne perioden. Bergensbanens tog kjøres over Roa, med tilbringertog fra Drammen/Gulskogen.

I Oslotunnelen blir trafikken noe redusert på sen kveldstid og natt i periodene 22.juni – 17. juli og fra 28. september til 15.november.  (Fra 17.juli til 3.august er tunnelen helt stengt for all ordinær trafikk). Strekningen Sandnes – Stavanger er stengt for all trafikk fram til 19.oktober når det nye dobbeltsporet åpnes. 

Stadig flere godstogselskaper

I godstrafikken blir det kjørt noen færre enn først planlagt og på grunn av konjunkturnedgangen. Likevel forsetter antallet togselskaper på norske spor å vokse.

Til sammen finnes det nå 15 togselskaper med  sikkerhetssertifikat fra Statens jernbanetilsyn sportilgangsavtale fra Jernbaneverket for trafikk på norske spor. 10 av selskapene driver godstrafikk.
CargoNet er det klart største selskapet og kjører raske tog med containere og semihengere mellom landsdelene, for uten industritog og tømmertog. Cargolink kjører godstog med biler og containere på hovedstrekningene med utgangspunkt i Drammen. Green Cargo AB kjører daglige godstog fra Sverige til Drammen, Alnabru og Østfold, samt godstog på Ofotbanen. Hector Rail AB kjører industritog fra Hønefoss til Halden og Sverige, og tømmertog fra blant annet Østerdalen og Gudbrandsdalen til Sverige. Tågåkeriet i Bergslagen AB kjører industritog fra Ranheim via Hamar til Sverige og biltog fra Drammen til Narvik. Det finnes også flere selskaper, her er oversikten over alle selskaper på norske spor:

 • NSB AS (persontrafikk)
 • NSB Gjøvikbanen AS (Persontrafikk på Gjøvikbanen)
 • Flytoget AS (persontrafikk)
 • SJ AB (persontrafikk)
 • CargoNet AS (godstrafikk)
 • Cargolink AS (godstrafikk)
 • Hector Rail AB (godstrafikk)
 • Malmtrafikk AS (godstrafikk)
 • Green Cargo AB (godstrafikk)
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB (godstrafikk)
 • Peterson Rail AB (godstrafikk)
 • Ofotbanen Drift AS (gods- og persontrafikk)
 • Railcare Tåg AB (godstrafikk)
 • Baneservice AS (godstrafikk)
 • AS Valdresbanen (persontrafikk/museumstog)
   

I tillegg kommer Jernbaneverkets trafikk i egen regi i forbindelse med sporvedlikehold etc.