Ny jernbane snart ferdig Sandnes – Stavanger

19.oktober åpnes det nye dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger. To måneder før åpningen av den 15 kilometer lange strekningen er anlegget i rute. Alle stasjoner på strekningen får universell utforming.

Det nye dobbeltsporet er snart klart for tog. <strong> Foto: jon Vatne </strong>

Jernbanestrekningen Sandnes – Stavanger har vært stengt for trafikk siden 16 april da innspurten i det omfattende arbeidet med å bygge om den gamle enkeltsporede banen til en moderne bane med dobbeltspor tok til. Når strekningen gjenåpnes den 19.oktober er også det gamle sporet med tilhørende anlegg fornyet slik at det i praksis er en bane med to nye spor som da står ferdig. Samtidig åpnes holdeplassene Paradis, Mariero og Jåttåvågen, mens den nye holdeplassen på Gausel tas i bruk fra ruteendringen i desember. Det nye dobbeltsporet gjør at det fra 13.desember vil bli togavanger hvert kvarter mellom Sandnes og Stavanger.

De aller fleste konstruksjoner og bygningsarbeider på strekningen er nå ferdige. Det gjenstår arbeider ved Mariero og Paradis holdeplasser, samt arbeider med en undergang ved Hillevåg.

- Fremdriften på parsellen er i henhold til planen. Entreprenører, underentreprenører og andre som deltar i byggingen har utført et meget godt stykke arbeid.

Det sier prosjektleder Mikal Bjørløw for strekningen Sandnes – Lurahammaren.

Alle høye støyskjermer langs jernbanen er ferdige, mens arbeidene med lave skjermer nær sporene nå pågår. Selve sporene er også lagt, men det gjenstår noe justeringsarbeider på spor og kontaktledning. Videre gjenstår ombygging av signalanleggene i Sandnes og testing av det innvendige signalanlegget i Stavanger.

Også turveg
Jernbaneverket har også bygget 6,5 kilometer ny turvei langs jernbanen og Gandsfjorden. Turveien er bygget på oppdrag for Sandnes og Stavanger kommuner og skal åpnes samtidig med det nye dobbeltsporet, forteller informasjonsrådgiver Nina Henriksen Sædberg i Jernbaneverket Utbygging.

På den 15 kilometer lange strekningen er det også bygget og fornyet en rekke nye overgangsbruer og underganger med tilhørende adkomstveier.

Fakta
- Jernbanen Sandnes – Stavanger (15 km)  fornyes og får dobbeltspor
- Total kostnad beregnet til 2,3 milliarder kroner
- Fire holdeplasser, Gausel, Jåttåvågen, Mariero og Paradis
- Strekningen åpnes 19.oktober
- Tog hvert kvarter fra 13.desember