Jernbaneverket selger strømnett til EB

Jernbaneverket selger nå sitt overføringsnett for strøm langs Bergensbanen på strekningen Nesbyen – Voss. Dette gir billigere nettleie for både hoteller, hytter og boliger på høyfjellet, samtidig som togselskapene og Jernbaneverket selv vil tjene på avtalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Finse er blant stedene der strømabonnentene nå får rimeligere nettleie. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
EB, gjennom datterselskapet EB Nett AS, er kjøper av strømnettet for om lag 12 millioner kroner.
- Sett over tid vil avtalen ha en total verdi, inkl.salgssummen, på ca. 34 millioner for jernbanesektoren, sier direktør i Bane Energi, Terje Stømer. Overtagelsen skjer rundt årsskiftet 2009/2010 og alle kunder vil fortløpende bli orientert om ny nettleverandør. Jernbaneverket får på denne måten tilbake mye av de investeringene vi har gjort i overføringsnettet over fjellet, sier direktør Terje Stømer i Bane Energi, som er Jernbaneverkets enhet for strømforsyning.

– Vi føler at dette er en vinn – vinn situasjon fordi vi får ned kostnadene i strømforsyningen både for jernbanen og for de private kundene på strekningen, sier Stømer.

 Årsaken til dette er at EB Nett er et stort nettselskap som kan drive nettet mye rimeligere enn hva Bane Energi har kunnet gjøre.
-Dette kjøpet er tråd med vår strategi om å bli større for å kunne drive strømnettet mer effektivt, sier administrerende direktør i EB Nett AS Thorstein Thiseth. – Vi har tidligere kjøpt strømnett fra både Statnett og Skagerak Energi, og med denne avtalen med Jernbaneverket tar vi et nytt skritt i riktig retning, sier Thiseth. Fordi nettselskapet til EB har mange flere kunder å fordele nettkostnadene på, vil hoteller og hytteeiere få omtrent halvert sin nettleie som følge av oppkjøpet.

Kontrakt i tre delerAdm. dir Thorstein Thiseth i EB Nett og direktør Terje Stømer i Bane Energi. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>


Kontrakten som nylig ble undertegnet mellom Jernbaneverket Bane Energi og EB Nett er delt i tre deler. En del gjelder forsyningsnettet med 66 kV spenning på strekningen Nesbyen – Haugastøl som forsyner Haugastøl omformerstasjon med strøm til togtrafikken. En del omfatter 50 kV -ledningen fra Voss til Mjølfjell omformerstasjon som forsyner denne med strøm til togtrafikken og en del omfatter distribusjonsnettet fra Kjosfoss via Myrdal til Haugastøl. Det er den sistnevnte strekningen som forsyner private kunder med strøm.

Bakgrunnen for at Jernbaneverket har hatt et eget overføringsnett i området, er at jernbanedriften ble elektrifisert før det fantes et vanlig overføringsnett for strøm over fjellet.