Hyllet 100-åring – og Stortinget

Jernbanedirektør Elisabeth Enger hyllet Bergensbanen i jubileumsåret ved å åpne ny utstilling på Finse sammen med tidligere banemester Georg Brekke. Hun minnet om at Norge plasserte seg i første rekke ved å planlegge og bygge jernbane over og gjennom fjell og at det i mange år vil være viktig å ta vare på 100-åringen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger hyllet også de som har holdt Bergensbanen ved like, blant andre under ledelse av banemester Georg Brekke. <strong>Foto: Tore Holtet </strong> 
Jubileumstoget som markerte Bergensbanens 100 år, vakte oppsikt under hele sin ferd fra Oslo S torsdag til Bergen søndag ettermiddag, med stor publikumsoppslutning under hver eneste stopp. Tusenvis av mennesker benyttet anledningen til å reise på gammelmåten, og mange mennesker var også med det ærverdige damptoget opp til Finse.

”Egen republikk”
Elisabeth Enger samlet ”stinn brakke” i østre lokomotivstall da hun lørdag klippet av flaggbanneret og åpnet jubileumsutstillingen på Rallarmuseet. Hun minnet om at det var nok av advarende røster mot en jernbaneforbindelse mellom øst og vest.

- Historikeren Ludvig Daae uttalte at om øst- og vestlendinger kom for nær hverandre, ville de oppdage hvor ulike de var. Han spådde at det ville bli strid mellom dem og at Vestlandet ville gjøre seg til en egen republikk, fortalte Enger.

I dag reiser det totalt 700.000 mennesker over fjellet hvert år, og banen har stor betydning for den regionale trafikken både øst og vest for fjellet. Og ikke minst: Banen er den absolutt viktigste godstransportåren mellom Øst- og Vestlandet med sju godstog hver vei i døgnet.

Hyllest
Jernbanedirektøren minnet om at norske politikere i sin tid satset et statsbudsjett på Bergensbanen og at et bredt politisk flertall på Stortinget – under 100 års-markeringen – har bedt Jernbaneverket om å utrede en eventuell ny bane til Bergen.

- Vi gleder oss over den viljen til satsing på jernbanen som dette er et uttrykk for. I mange år framover vil vi likevel ha som den viktigste oppgaven å videreutvikle den banen vi har; ta godt vare på 100-åringen slik at den stadig framstår som konkurransedyktig og kan ta enda mer trafikk, sa Enger, som poengterte at utstillingen på Finse skal være en hyllest til de menneskene som planla og bygde banen – men også til de som, i ettertid har gjort sin innstats for å holde banen ved like og ikke minst åpen gjennom 100 år.

For full damp! Her passeres det gamle vernede vanntårnet ved Austvoll i Hallingdal. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>