2009

 • Sandnes – Stavanger uten tog i seks måneder

  Jernbanestrekningen Sandnes-Stavanger stenges for all ordinær togtrafikk i perioden fra 14. april til 19. oktober 2009. Mens banen er stengt, jobber Jernbaneverket for fullt med å bygge ferdig det nye dobbeltsporet på strekningen. Togene vil dermed ha Sandnes sentrum som endestasjon, med bussforbindelse til og fra Stavanger i denne perioden.

 • Flytog til Drammen fra 2.september

  Fra onsdag 2.september vil Flytogets rute ende i Drammen. Flytoget markerte 3.april sammen med Drammen kommune og Jernbaneverket at oppstarten av den forlengede ruten nå er endelig besluttet.

 • NTP: – Et nødvendig vedlikeholdsløft for jernbanen

  –Det er gledelig at regjeringen gjennom Nasjonal transportplan for 2010 - 2019 viser stor vilje til å satse på jernbanen sier en fornøyd jernbanedirektør Elisabeth Enger. Hun er særlig fornøyd med den betydelige økningen til vedlikehold.

 • Sveitsisk tog testes i Norge

  Et togsett fra de sveitsiske statsbanene, SBB, er nå i Norge for utprøving. NSB har bestilt 50 nye togsett av typen Flirt fra sveitsiske Stadler, og det toget som nå er i Norge er i hovedsak av samme type som NSB har bestilt. –Alt har fungert tilfredsstillende så langt, sier prosjektleder for anskaffelsen i NSB, Emil Eike.

  Ett togsett fra svitsiske SBB er nå i Norge for prøvekjøringer.
 • Dobbeltspor først Arna - Bergen

  Samferdselsdepartementet har nå avgjort at det skal bygges dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Bergen før det bygges veitunnel på strekningen. –Dette er helt i tråd med våre faglige anbefalinger og noe vi selvsagt er veldig glade for, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

 • 27 nye værstasjoner gjør jernbanen sikrere

  Like før nyttår sto den fjerde av sju nye værstasjoner langs Nordlandsbanen klar på Hjartåsen på sørsiden av Saltfjellet. Etter at Jernbaneverket og Meteorologisk Institutt inngikk en avtale om å standardisere værstasjoner og overvåke lokale værforhold, er sju nye værstasjoner tatt i bruk langs jernbanenettet. Ytterligere 20 er under planlegging på landsbasis. Nordlandsbanen, Ofotbanen og Bergensbanen skal overvåkes spesielt nøye.

  Værstasjon på Hjartåsen sør for Saltfjellet. (Foto: Øystein Grue)
 • Nesten 58 millionar togreiser i 2008

  For femte året på rad auka talet på togpassasjerar også i 2008. NSB fekk i fjor ein passasjervokster på 3,8 prosent i høve til 2007, og hadde 52,3 millionar passasjerar. Også Flytoget hadde vokster i trafikken i fjor med sine 5,6 millionar passasjerar.

  Toghtrafikken auka også i 2008, for femte året på rad.
 • Satsing på jernbane bidrar til flere arbeidsplasser

  Regjeringen øker jernbanens budsjett med 1301 millioner kroner i den ekstraordinære sysselsettingspakken i forbindelse med finsanskrisen. – Dette er et løft for næringslivet, og et viktig tiltak for å få flere folk i arbeid, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

  Regjeringens tiltakspakke vil for jernbanens del bidra til å sikre nesten 1400 årsverk i 2009.
 • Prosjekt Oslo gir resultater, men infrastrukturen dårligere enn antatt

  En evalueringsrapport om "Prosjekt Oslo" med blant annet renovering av Oslo-tunnelen er nå offentliggjort. Konklusjonen er at de kortsiktige tiltakene i Oslotunnelen har effekt, men at tilstanden for infrastrukturen i resten av prosjektområdet er dårligere enn tidligere antatt. På grunn av anleggsarbeidet som kreves, vil det ta flere år før oppetiden (innstillinger) og punktligheten (forsinkelser) i togtrafikken er på ønsket nivå.

  Sporarbeider på Oslo S. (Foto: Øystein Grue)
 • Sikkerhetstiltak på 360 planovergangar

  I 2008 gjennomførte Jernbaneverket ulike former for tryggleikstiltak ved 360 planovergangar. Åttiseks av desse planovergangane vart heilt nedlagde og erstatta av andre løysingar, mens fem planovergangar vart utstyrte med bomanlegg. Ved årsskiftet var det 3987 planovergangar på det norske jernbanenettet. Planovergangane er ei av dei største tryggleiksutfordringane som jernbanen har, og arbeidet med tryggleikstiltak og fjerning av planovergangar vil halde fram også i år.

  Her ved Sokna på Bergensbanen ble heile ni planovergangar samla opp til eit nytt kryssingspunkt sikra med heilbomanlegg.