Prosjekt Oslo: Planene holdes

Det store vedlikeholdsprosjektet for jernbanen gjennom Oslo går slik som planlagt. Dette året er det de mest akutte tiltakene som blir gjennomført som en fase en. Driftssituasjonen i Oslotunnelen har gjennom hele sommeren vært stabil.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene med å gjøre jernbanen gjennom Oslo mer robust holder framdriftsplanene. Foto: Øystein GrueVi merker at tiltakene begynner å gi effekt, sier prosjektsjef Henning Bråtebæk. Likevel skal det fortsatt gjøres omfattende arbeider i flere år, før jernbanen gjennom Oslo er friskmeldt.

Prosjekt Oslo går ut på at jernbanen gjennom Oslo, fra Etterstad i Øst til Lysaker i vest, skal totalfornyes. Dette inkluderer hele Oslo Sentralstasjon, Oslotunnelen og Skøyen stasjon. I år fikk Jernbaneverket 100 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å framskynde dette arbeidet. På våren kom arbeidene i gang for fullt og framdriften har vært god. 3.september vil de innstilte togene på kveldstid begynne å kjøre igjen og arbeidene i tunnelen vil fortsette om natten og i planlagte trafikkopphold i helgene. Så langt er alle installasjoner tilknyttet kontaktledningsanlegget gjennom tunnelen vasket rene for støv og skitt fra 28 års drift. 5,5 kilometer spor har fått nye skinner, 4,2 kilometer spor har fått erstattet gammel pukk med ny. -I tillegg er det skiftet ut et meget stort antall sporkomponenter av ulike slag, forteller Henning Bråtebæk.

Nylig ble også Elisenberg ”stasjon” ferdig rengjort. Dette er en stasjon mellom Nationaltheatret og Skøyen inne i tunnelen som aldri har blitt tatt i bruk. -Der hadde det også bygget seg opp enorme lag med støv og skitt, og stedet kunne best sammenliknes med et månelandskap før vi fikk sugd bort støvet med en enorm "støvsuger", sier Bråtebæk.

Flere kontrakter
Det er fortsatt mye som skal gjøres i år. Nylig ble det inngått to nye sporkontrakter, en på Oslo S og en på Skøyen. Disse gikk til henholdsvis Strukton Rail AS og Norsk Jernbanedrift AS. Disse to kontraktene er de første større arbeidene utenom selve Oslotunnelen. Nå er det også lagt ut en kontrakt på rengjøring av veggene i tunnelen. –Framdriftsplanene våre ser ut til å holde og erfaringene vi høster er så langt gode, forteller Bråtebæk.

Servicelag
Under arbeidene på jernbanen gjennom Oslo har prosjektet etablert et såkalt servicelag bestående av folk fra flere fagmiljøer i Drift som har arbeidet sammen. Disse lagene går sammen inn i et område og sjekker alle tilkoplingspunkter i sporet. Noen "tilhører" signalanlegget, mens andre tilhører strømforsyningen. Alle kabler og fester sjekkes og alt som ikke er i fullgod og robust stand blir skiftet ut og festet på nytt. Her er det mye som skal gås over, understreker prosjektsjefen.

Kveldstogene kjører igjen 3.september
Fra 3. september blir de 36 innstilte NSB.-togene og de seks innstilte Flytogene igjen kjørt gjennom Oslo. Fra da av skal prosjektet kun jobbe i den trafikkstille perioden om natten og i andre planlagt tidsluker i helgene. Men neste år skal prosjektet i gang med en rekke nye tyngre aktiviteter på jernbanen gjennom Oslo. Alle disse er ikke klare ennå, men det er klart at svært mye må gås over og skiftes ut på Oslo S og Skøyen stasjon . Blant annet vil dette gjelde et stort antall sporveksler. Prosjekt Oslo arbeider også med en plan for å erstatte deler av dagens signalteknologi gjennom Oslotunnelen med såkalte akseltellere. Da kan isolerte sporskjøter erstattes av robuste tellere som sjekker at hele toget passerer på angitte punkter. De isolerte skjøtene er i dag den hyppigste feilkilden på jernbanen gjennom Oslo.

Torsdag 21/8 sto togtrafikken i Oslo i en time som følge av jordingsfeil på Oslo S. Dette hadde ingenting med Oslotunnelen og arbeidene der å gjøre, men understreker hvor sårbar infrastrukturen fortsatt er. Feilen viste seg å være i en kort kabel ut til et såkalt dvergsignal, men var altså nok til å lamme hele Oslo S.