Ny type rutetabeller på stasjonene

Fra 15.juni blir det innført en ny type rutetabeller på alle stasjoner. De nye tabellene har oversikt over togavanger fordelt innenfor hver klokketime og det skal dermed være lettere å finne den togavgangen som passer best. På plakatene angis det også hvilke andre stasjoner toget stopper ved underveis og hvilket spor det vanligvis kjører fra.

Denne typen timebaserte rutetabeller er innført i en rekke europeiske land og følger anbefalte internasjonale retningslinjer. Først ut med denne typen rutetabeller var Gjøvikbanens stasjoner der de nye tabellene kom opp i fjor. –Vurderingene fra forsøket på Gjøvikbanen var slik at vi kunne anbefale dette innført også i resten av landet, sier rådgiver Britt Jorun Øverstad ved Jernbaneverkets rutekontor.


De timebaserte rutetabellene viser altså stasjonenes avgangstider fordelt på alle døgnets timer. Innenfor hver klokketime på tabellen er alle togavgangene samlet, og hver enkelt avgang har påført alle stasjoner som toget stopper ved. Dermed skal det bli enklere å skaffe seg oversikt over togrutene. Samtidig blir det påført hvilket spor togavgangene normalt blir kjørt fra.

358 stasjoner
De gule plakatene som viser avgangstider vil bli slått opp på alle landets 358 stasjoner og holdeplasser med persontrafikk. Eneste unntak er Flåmsbana som på grunn av turisttrafikken skal beholde sitt eget opplegg. Gardermoen og Nationaltheatret stasjoner har all informasjon om togavanger elektronisk på monitorer. Det er også egne hvite plakater som viser ankomsttidene, men disse vil bare bli slått opp på et femtitalls endestasjoner og større stasjoner. -Dette betyr at alle stasjonens togavganger kan leses på alle rutetabellstativer og på alle perronger, sier Øverstad.

På de store stasjonene må det brukes flere plakater for å få fram alle avgangene i løpet av et døgn. For Oslo S blir det for eksempel ni plakatsider for å få med alle avgangene. Det skal likevel være enkelt å finne fram til togavgangene ved hjelp av de hele timene, men siden forskjellen fra den gamle typen tabeller er nokså stor, vil det trolig trenges litt tilvenningstid.

Se vedlagte eksempel på de nye rutetabellene (pdf).