Ny plattform og bedre tilgjengelighet i Mo i Rana

Mo i Rana stasjon er nå ferdig modernisert med ny mellomplattform, undergang under sporene og bedret tilgjengelighet. Jernbaneverket åpnet den nye delen av stasjonen 11.juni 2008. Mo i Rana stasjon har dermed økt kapasitet og bedre komfort for togpassasjerene. Tiltakene har til sammen kostet 40 millioner kroner.

Mye folk og servering av kaffe og boller til de frammøtte i Mo i Rana.(Foto: Folmer Palmer Nielsen)Mo i Rana stasjon framstår nå som en moderne stasjon der det også er lagt til rette for en økende togtrafikk. Utviklingen av stasjonen har vært gjort i nært samarbeid med Rana kommune, som også har bidratt både med tiltak og ressurser. Første trinn i utviklingen av den ”nye” Mo i Rana stasjon ble lagt da Rana kommune bygget Mobekkleira undergang under sporene på stasjonen. Jernbaneverket bidro den gang med tilskudd til byggingen fordi undergangen ville bli viktig i den videre utviklingen av stasjonsområdet.

Mellomplattform

I 2006 startet Jernbaneverket utbyggingen av ny mellomplattform mellom spor 1 og 2. stasjonen hadde også tidligere en mellomplattform, men den var både lav og smal og ble revet for noen år siden. Den nye plattformen tilfredsstiller moderne krav.


Skolekorps og stor fest da "nye" Mo i Rana stasjon ble åpnet. (Foto: Folmer Palmer Nielsen)Plattformen har nå fått tilgjengelighet for alle ved en rampe som går ned til undergangen. Dette gir også bedre sikkerhet for passasjerene som ikke lenger trenger å krysse sporene når de skal ta toget. Det er også bygget et nytt venteskur ute på plattformen.

I forbindelse med at Nordlandsbanen skal bygges om til fjernstyring vil det senere bli foretatt en del sporomlegginger på stasjonen. Dermed får stasjonen etter hvert også mulighet for å betjene flere tog.