Jernbaneverket kan øke aktiviteten

– Jernbaneverket kan framskynde prosjekter og raskt iverksette tiltak som vil få positive effekter for kundene våre, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Dersom regjeringen ønsker økt innsats, kan vi framskynde prosjekter som allerede er igangsatt eller vedtatt iverksatt. I tillegg kan vi raskt sette i gang tiltak som kommer passasjerene til gode. Dette gjelder i forhold til publikumsinformasjon samt andre tiltak på stasjoner og holdeplasser, sier Enger.

Jernbaneverket kan øke innsatsen på vedlikehold og fornyelse, noe som igjen vil gi positive effekter på punktligheten (antall tog ankommet endestasjon i rute).

– Langs mange av våre jernbanestrekninger er det et stort behov for å gjennomføre skogrydding. Jernbaneverket er allerede godt i gang med dette arbeidet, men her kan vi raskt øke innsatsen om pengene bevilges, avslutter Enger.