Jernbaneverket i front på ENØK

Eierne av den belgiske jernbaneinfrastrukturen, Infrabel, har inngått avtale om fullt partnerskap i Nordic Railway Energy Settlement System, (NRESS). Systemet er utviklet med Jernbaneverket i "førersetet" og betyr at togtrafikk blir enda mer miljøvennlig. NRESS er et system som måler og avregner togenes energiforbruk. Systemet er utviklet av de skandinaviske infrastrukturforvalterne Jernbaneverket (Norge), Banverket (Sverige) og Banedanmark (Danmark). Målesystemet gjør det mulig å senke strømforbruket vesentlig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

TEAMET: Dyre Martin Gulbrandsen (i midten) og hans NRESS-team i Jernbaneverket Bane Energi. F.v.: Saraha Dischington, Elin Oldervik, Gulbrandsen, Reidun Jørgensen og Gunn-Helene Krogstad. Bjørn Lysne var ikke tilstede da bildet ble tatt.Jernbaneverket har vært initiativtaker og drivkraften i utviklingen av systemet. Dette viser at Jernbaneverket ligger helt i front innenfor europeisk jernbane når det gjelder energieffektivisering, sier en fornøyd jernbanedirektør, Elisabeth Enger. Energiforbruket kan reduseres vesentlig når togselskapene utnytter datagrunnlaget som systemet gir. Internasjonalt regner man med et innsparingspotensiale på mellom 10 – 15 %. Togselskapene i Norge, Sverige, Danmark og Belgia forbruker elektrisk energi for om lag 2,5 mrd kroner per år. Dette gir et innsparingspotensiale på mellom 250 og 375 mill kroner pr år.


– Dette øker jernbanesektorens konkurranseevne og gir samtidig en betydelig miljøgevinst, sier Enger.

- NSB, som har vært med i prosjektet fra starten av, kan allerede vise til store besparelser. Datagrunnlaget har ført til en rekke effektiviseringsprosjekter hos NSB, noe som ikke hadde vært mulig uten korrekte data, sier direktør for Bane Energi Terje Stømer i Jernbaneverket, men det forutsetter at dataene som fremskaffes brukes aktivt i brukernes ENØK-arbeid.

– Vi er ledende på det europeiske markedet, og at belgiske Infrabel nå blir partner, er en viktig milepæl for oss, sier Stømer.

Flere europeiske jernbaneforvaltninger vurderer nå å knytte seg til partnerskapet, eller ta i bruk systemet. 

Her er en strømmåler montert i et lokaltogsett av type 72. (Foto: Reidun Jørgensen)Fakta om Nordic Railway Energy Settlement System:

  • NRESS drives etter et "non-profit" prinsipp, der alle partnere har samme rettigheter og forpliktelser. Anskaffelsen og driften av NRESS er forankret og regulert gjennom en samarbeidsavtale mellom partene. NRESS ble satt i drift 1. januar 2007.
  • NRESS er organisert som et partnerskap og ledes av en styringsgruppe. Det er opprettet en felles administrasjons- og driftsorganisasjon som ledes Jernbaneverket Bane Energi.
  • Etter hvert som antall partnere og antall brukere økes, reduseres enhetskostnaden for hver enkelt part. Jernbaneverket vil derfor redusere sine interne kostnader jo flere som tar systemet i bruk. Det samme vil gjelde for togselskapene.
  • NRESS imøteser fremtidig krav til harmonisering mellom de forskjellige jernbaneforvaltninger og legger til rette for at det blir enklere for tog å krysse landegrensene i Europa.