Jernbaneverket arrangerer klimaseminar

17.september arrangerer Jernbaneverket i samarbeid med Norsk Vannforening og Norsk hydrologiråd et seminar om klimaendringer og infrastruktur. –Hvor mye tåler jernbaner og veier, -og er beredskapen god nok? Seminaret vil ta for seg status og behov for ytterligere kunnskap om emnet.

Klimeandringer og ekstremvær blir stadig mer aktuelt for fagfolkene å søke mer kunnskap om. Også i sommer har det vært flere tilfeller av ras og utglidinger på veier og baner som følge av store nedbørsmengder og flom. 17 september blir emnet belyst på et seminar i Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet 7 i Oslo.


Pressen er velkommen til å være til stede, kontaktperson i Jernbaneverket er Steinar Myrabø, telefon 22 457691/ 916v 57691.