Jernbaneverket arrangerer klimaseminar

17.september arrangerer Jernbaneverket i samarbeid med Norsk Vannforening og Norsk hydrologiråd et seminar om klimaendringer og infrastruktur. –Hvor mye tåler jernbaner og veier, -og er beredskapen god nok? Seminaret vil ta for seg status og behov for ytterligere kunnskap om emnet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Klimeandringer og ekstremvær blir stadig mer aktuelt for fagfolkene å søke mer kunnskap om. Også i sommer har det vært flere tilfeller av ras og utglidinger på veier og baner som følge av store nedbørsmengder og flom. 17 september blir emnet belyst på et seminar i Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet 7 i Oslo.


Pressen er velkommen til å være til stede, kontaktperson i Jernbaneverket er Steinar Myrabø, telefon 22 457691/ 916v 57691.