Jernbanenettet i Oslo skal fornyes

Jernbaneverket har satt i gang arbeidet med en hovedplan for fornyelse av de tettest trafikkerte strekningene i Oslo-området. Planleggingen skjer med utgangspunkt i at fornyelse av anleggene skal gjøre dem like gode som nybygde banestrekninger.

Fra arbeider med å bytte en sporveksel på Oslo S. (Foto: Øystein Grue)-Det betyr at spor- og signalanlegg skal tåle den tette togtrafikken i 25 – 30 år med normalt vedlikehold, sier regiondirektør Johnny Brevik i Jernbaneverket.. Men allerede nå er flere arbeidslag ute hver eneste natt.


Oslotunnelen, Oslo S og strekningene nærmest landets største jernbanestasjon utgjør både hovedpulsåre og flaskehals for togtrafikken på Østlandet. Når noe går galt her, får det raskt negative konsekvenser for togtrafikken i store områder av landet. De siste månedene har det oppstått større feil på anleggene fem ganger, med lengre trafikkstans som følge. –Årsakene har vært forkjellige, men konsekvensene for togpassasjerene har dessverre vært at togene ikke har kunnet kjøre på flere timer, sier Brevik. –Jeg tror det er uinteressant for de togreisende at årsakene er forskjellige når togstansen fører til store praktiske problemer for hver enkelt, sier han.

Total fornyelse
I 2006 lagde Jernbaneverket en plan for oppgradering av Oslotunnelen for 140 millioner kroner fram til 2011. Nå har vi besluttet å gjøre dette om til en total fornyelse av alle komponenter som ikke har minst 25 – 30 år igjen av sin normale tekniske levealder. Det betyr at planleggingen nå tar utgangspunkt i de reelle behovene, uten at vi i denne omgangen vurderer kostnadene, sier Brevik. Vi vil derfor kanalisere midler til fornyelser i enda større grad inn mot Oslo-området i tida som kommer. Vi kan selvsagt ikke bruke mer penger enn det vi har, men Jernbaneverket kommer til å øke sin innsats betydelig når det gjelder fornyelse av eksisterende anlegg. Vi tar sikte på å lage en tilsvarende plan for en fornyelse av selve Oslo S på samme måte som for Oslotunnelen. Hovedplanen skal også vise hvordan arbeidene kan gjennomføres. Det kan bli nødvendig å stenge delstrekninger i perioder mens arbeidene pågår, sier Brevik.

Arbeider hver natt
Det går i dag 600 tog gjennom Oslo-tunnelen hvert døgn og på selve Oslo-S håndteres det nesten 900 tog. Det er derfor svært vanskelig for vedlikeholdspersonellet å slippe til på sporet. Slike arbeider må planlegges nøye og i god tid. Hver natt er det et opphold i togtrafikken på tre og en halv time og i denne tiden er flere arbeidslag i full sving med forebyggende vedlikehold og ettersyn i Oslotunnelen og det nærmeste området. –Jeg føler at vi har en beredskap som fungerer og at vi er raske til å starte feilretting når noe oppstår, men det som er spesielt ille nå er at vi har fått store feil flere ganger slik at all trafikk har måttet innstille i flere timer. Dette er noe vi selvsagt beklager på det sterkeste, og vi arbeider hele tiden for å finne årsaker og mulige feilkilder. Det er nå også et viktig poeng for oss at vi klarer å holde på kompetanse og fagfolk slik at vi fortsatt blir i stand til å forbedre anleggene og å drive feilretting når det er nødvendig.

Det tar ni til tolv måneder å lage en hovedplan og det betyr at de mest omfattende fornyelsesarbeidene vil kunne ta til neste høst. Men Brevik understreker at det hele tiden arbeides målrettet for å holde anleggene i orden slik at trafikken skal kunne gå etter ruteplanen.

Årsaken til at det begynte å brenne i en kabelkanal ved Skøyen mandag 25.februar er ennå ikke klarlagt. Vi har allerede gjennomført flere tiltak for å hindre slikt etter en liknende hendelse for tre år siden, men må nå likevel bare finne årsaken og handle etter det, sier regiondirektør Johnny Brevik.