Hovedplattformen i Drammen tas i bruk

Jernbaneverket vil ta i bruk den oppgraderte hovedplattformen for spor 1 på Drammen stasjon fra mandag 18.august. Plattformen er modernisert med nytt dekke, bedre merking og høyere standard. Foreløpig vil spor 1 med den moderniserte plattformen ikke bli benyttet til enkelte togtyper.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Plattformen for spor 1 i rammen blir nå tatt i bruk. Foto: Trine Bratlie EvensenSelv om ikke alle spørsmål er avklart ennå, har Jernbaneverket bestemt seg for å ta i bruk plattformen for alle togtyper som den nå er godkjent for. Godkjenningen gjelder for alle tog som kjøres med motorvognsett og dermed de fleste tog. Passasjerene vil på stasjonen bli informert om hvilke tog som går fra spor 1 ved hjelp av anvisertavlene og over høyttaler.


I hovedsak vil de fleste togene fra Vestfoldbanen mot Oslo, Gardermoen og Lillehammer bruke spor en i Drammen fra mandag 18.august. I tillegg kommer noen fjerntog og lokaltog. De såkalte "innsatstogene" fra Vestfoldbanen som kjøres med lokomotiv og vogner vil ikke bli kjørt i spor 1.

Lørdag 16. og søndag 17.august vil plattformen bli benyttet for tog fra Vestfold på grunn av anleggsarbeider på Drammenbanen. Bruken av plattformen for spor 1 vil da gjøre overgangen mellom tog og busser i Drammen raskere og enklere.

Selv om plattformen nå tas i bruk, vil Jernbaneverket fortsatt søke en endelig avklaring med Jernbanetilsynet når det gjelder bruk av denne plattformen også for de togtypene som ikke er omfattet av godkjenningen. Dette gjøres i form av en klagesak til tilsynet.