Framlegget til Nasjonal transportplan overleveres 17/1 kl 10

Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og Avinor AS legg torsdag kl. 10.00 fram sitt forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010 -2019. Dette skjer på ein pressekonferanse dei held i Regjeringskvartalet i Oslo. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil vere til stades for å motta forslaget.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen, konsernsjef Sverre Quale i Avinor AS, kystdirektør Kirsti Slotsvik i Kystverket og jernbanedirektør Steinar Killi i Jernbaneverket vil leggje fram det faglege grunnlagsmaterialet for ny Nasjonal transportplan (NTP).


Tid og stad:
Torsdag 17. januar kl. 10.00
Plenumssalen, Regjeringskvartalet, R4, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.

Pressekonferansen vil også bli sendt på nett-tv fra www.regjeringen.no, sjå peikar til høgre på denne sida.

Rapporten, pressemeldinger o.a. vil bli gjort tilgjengelig på Jernbaneverket sine nettsider, på NTPs nettside (www.ntp.dep.no) og på de andre etatenes egne nettsider etter pressekonferansen.