2008

 • Jernbanenettet i Oslo skal fornyes

  Jernbaneverket har satt i gang arbeidet med en hovedplan for fornyelse av de tettest trafikkerte strekningene i Oslo-området. Planleggingen skjer med utgangspunkt i at fornyelse av anleggene skal gjøre dem like gode som nybygde banestrekninger.

 • Hovedplattformen på Drammen stasjon moderniseres

  Mandag 18. februar starter arbeidet med å oppruste hovedplattformen på Drammen stasjon. Dette er den siste plattformen som gjenstår, før alle plattformene på stasjonen er ferdig modernisert. 14.februar inngikk Jernbaneverket kontrakt med drammensfirmaet Aktiv Veidrift AS.

 • Tre søkere til stillingen som jernbanedirektør

  Det har meldt seg tre søkere til stillingen som jernbanedirektør. To menn og en kvinne har søkt, opplyser Samferdselsdepartementet.

 • NTP 2010-2019: Betre punktlegskap og auka kvalitet

  Dei siste åra har det vore ein sterk vekst både innanfor gods- og persontrafikk. – Auka trafikk, etterslep i vedlikehaldet og høgare krav til punktlegskap og kvalitet krev at Jernbaneverket prioriterer vedlikehald av eksisterande infrastruktur. . -Det tyder at nokre av dei nye jernbaneprosjekta må utsetjast, seier jernbanedirektør Steinar Killi.

 • NTP 2010-2019: Betre punktlegskap og auka kvalitet

  Dei siste åra har det vore ein sterk vekst både innanfor gods- og persontrafikk. – Auka trafikk, etterslep i vedlikehaldet og høgare krav til punktlegskap og kvalitet krev at Jernbaneverket prioriterer vedlikehald av eksisterande infrastruktur. . -Det tyder at nokre av dei nye jernbaneprosjekta må utsetjast, seier jernbanedirektør Steinar Killi.

 • Framlegget til Nasjonal transportplan overleveres 17/1 kl 10

  Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og Avinor AS legg torsdag kl. 10.00 fram sitt forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010 -2019. Dette skjer på ein pressekonferanse dei held i Regjeringskvartalet i Oslo. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil vere til stades for å motta forslaget.