2008

 • 56,8 millionar togreiser i 2007, veksten held fram

  Jernbaneverkets offisielle statistikk viser at det vart gjort 56,8 millionar reiser med tog i Noreg i 2007. Dette er vel 2,2 millionar fleire togreiser enn året før, og ein auke på 3,9%. Godstrafikken auka med ca. 2 % til 3,41 milliardar tonnkilometer. Veksten held jamvel fram inn i 2008.

 • Ny plattform og bedre tilgjengelighet i Mo i Rana

  Mo i Rana stasjon er nå ferdig modernisert med ny mellomplattform, undergang under sporene og bedret tilgjengelighet. Jernbaneverket åpnet den nye delen av stasjonen 11.juni 2008. Mo i Rana stasjon har dermed økt kapasitet og bedre komfort for togpassasjerene. Tiltakene har til sammen kostet 40 millioner kroner.

 • Ny plattform og bedre tilgjengelighet i Mo i Rana

  Mo i Rana stasjon er nå ferdig modernisert med ny mellomplattform, undergang under sporene og bedret tilgjengelighet. Jernbaneverket åpnet den nye delen av stasjonen 11.juni. Mo i Rana stasjon har dermed økt kapasitet og bedre komfort for togpassasjerene. Tiltakene har til sammen kostet 40 millioner kroner.

 • Ny type rutetabeller på stasjonene

  Fra 15.juni blir det innført en ny type rutetabeller på alle stasjoner. De nye tabellene har oversikt over togavanger fordelt innenfor hver klokketime og det skal dermed være lettere å finne den togavgangen som passer best. På plakatene angis det også hvilke andre stasjoner toget stopper ved underveis og hvilket spor det vanligvis kjører fra.

 • Kampanje mot tyverier på stasjoner

  Fra 9. til 20. juni blir det gjennomført en kampanje mot tyverier på de største stasjonene i Akershus. Hensikten er å gjøre de reisende oppmerksomme på hvordan de kan beskytte seg ved å ta noen enkle forholdsregler. Politiet, Flytoget, NSB, Jernbaneverket, ROM-Eiendom og Akershus Kollektivterminaler samarbeider om kampanjen.

 • Årsmelding 2007: Stor merksemd rundt jernbanen

  Jernbanen hadde stor merksemd i 2007, og i nyhenda var det både positive og mindre positive oppslag. Store prosjekt vart avslutta eller førte vidare, og budsjettauken på 20 prosent gjorde det mogleg med auka innsats der dei trongaste flaskehalsane ligg. Osloområdet er eit av desse områda, og dessverre har mange passasjerar dei siste månadene opplevd forseinkingar og togstans. -No blir fornyingsarbeidet i dette sårbare området prioritert, skriv jernbanedirektør Steinar Killi i årsmeldinga for 2007.

 • Arbeider i Oslotunnelen i 2008: Utføres på kvelder og netter

  I 2008 vil vedlikeholdsarbeidene i Oslotunnelen være konsentrert til kvelder og netter. Jernbaneverket, NSB og Flytoget legger nå siste hånd på et ruteopplegg som gir tilgang til å gjøre nødvendige arbeider med minst mulig konsekvenser for de reisende.

 • Byggjestart Barkåker - Tønsberg i 2009

  Regjeringa har bestemt at det vert byggjestart på det nye dobbelsporet mellom Barkåker og Tønsberg på Vestfoldbanen neste år. Anlegget er kostnadsrekna til 1,37 milliardar kroner. –Vi legg opp til ei rasjonell framdrift, seier samferdselsministeren.

 • Elisabeth Enger ny jernbanedirektør

  Elisabeth Enger er i statsråd i dag 28.mars tilsett i stillinga som jernbanedirektør og leiar for Jernbaneverket. Ho er 49 år og har sidan 2001 vore rådmann i Bærum kommune. Ho har brei leiarerfaring frå offentleg sektor.

 • Banefornyelsen i Oslo forseres

  Fornyelsen av jernbanelinjene i Oslo skal forseres og mye skal gjøres i løpet av 2008. De tett trafikkerte strekningene i Oslo-området skal bli like gode som nye. En felles prosjektgruppe satt sammen av Jernbaneverket og togselskapene har startet arbeidet.