100 millioner sikrer full fart på oppgradering av Oslotunnelen

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å bevilge 100 millioner kroner til fornyelsen av jernbanen gjennom Oslo. -Dette er vi veldig glade for i Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Nå har vi fått sikkerhet for at vi kan sette full fart på det planlagte oppgraderingsarbeidet for Oslotunnelen. Dette er det aller viktigste prosjektet for at jernbanen skal fungere, sier jernbanedirektøren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det blir fullt trøkk på arbeidene i Oslotunnelen. Foto: Øystein GrueJernbanen gjennom Oslo er nervesenteret for jernbanen i Norge. Togtrafikken i hele landet påvirkes og titusener av passasjerer merker det raskt når noe går galt i dette området. –Derfor er oppgraderingen og fornyelsen av jernbanens anlegg i Oslo et av de aller viktgste prosjektene vi har, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Han er svært glad for at Regjeringen nå vil bevilge 100 millioner kroner til oppgraderingen av Oslotunnelen og tilgrensende områder. Disse pengene er viktige for hele Jernbane-Norge, Det betyr samtidig at vi ikke må omprioritere og flytte penger fra helt nødvendig vedlikehold andre steder, sier jernbanedirektøren.


Dermed kan Jernbaneverket trygt fortsette arbeidene og videre planlegging av fornyelsen av jernbanen i Oslo. Hele strekningen fra Brynsbakken i øst til Skøyen i vest skal fornyes, og mye skal skje alt i år.

I vinter og til nå i år har det blitt gjennomført flere tiltak. 5 500 meter skinner, 32 000 isolatorer for skinnefester, 6 000 underlagsplater mellom skinner og sviller og 25 isolerte skinneskjøter er alt byttet ut. Samtlige 490 isolatorer for kontaktledningsanlegget er vasket rene etter 28 år i drift, og det er utført 130 skinnesveiser. I alt skal nærmere 40 forskjellige strakstiltak gjøres i år. Nå starter jobben med å skifte ut ballasten (pukklaget under sporet), og fra 27.mai blir det åttetimers økter i tunnelen. Da skal det jobbes på ett spor fra 20.30 til 04.40 om nettene.

Fornyelsen av jernbanen gjennom Oslo skal pågå også de neste to årene og målet er at banen skal ha like god standard som nye anlegg og kunne sikre en stabil drift i 25 år framover.

Fakta Oslotunnelen:

  • Lengde: 3632 m
  • Åpnet: 1.juni 1980
  • Antall tog: 600 per døgn
  • Dobbeltspor, fire spor på Nationaltheatret stasjon
  • Avstand Oslo S - Skøyen: 4,38 km