2008

 • Jernbaneverket kan øke aktiviteten

  – Jernbaneverket kan framskynde prosjekter og raskt iverksette tiltak som vil få positive effekter for kundene våre, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • 100 millioner sikrer full fart på oppgradering av Oslotunnelen

  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å bevilge 100 millioner kroner til fornyelsen av jernbanen gjennom Oslo. -Dette er vi veldig glade for i Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Nå har vi fått sikkerhet for at vi kan sette full fart på det planlagte oppgraderingsarbeidet for Oslotunnelen. Dette er det aller viktigste prosjektet for at jernbanen skal fungere, sier jernbanedirektøren.

 • Feil tall for punktlighet og regularitet i Aftenposten-oppslag

  Jernbaneverket har oppdaget en feil i våre beregninger av antall forsinkelser og hel- og delinnstillinger i togtrafikken for 2008. Jernbaneverket beklager å ha oppgitt feil tall for 2008 som grunnlag for Aftenpostens oppslag onsdag 22/10.

 • - Et positivt budsjett for jernbanen

  I statsbudsjettet for 2009 foreslår Regjeringen å øke Jernbaneverkets budsjett med 1,2 milliarder kroner. -Dette er både positivt og svært viktig for at vi skal kunne gi et bedre tilbud til passasjerer og næringsliv, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Budsjettforslaget innebærer økt satsing på vedlikehold, noe som er en forutsetning dersom vi skal nå målene om bedre punktlighet og økt kvalitet, sier jernbanedirektøren.

 • 16 dager uten tog Sandnes - Stavanger

  På grunn av omfattende arbeider i forbindelse med byggingen av det nye dobbeltsporet, kan det ikke kjøres tog mellom Sandnes og Stavanger i perioden fra 27.september til 12 oktober. I denne perioden skal det foretas store inngrep i sporet på flere steder og det blir en hektisk aktivitet langs strekningen. Togtrafikken må i mellomtiden erstattes av busser.

 • Jernbaneverket arrangerer klimaseminar

  17.september arrangerer Jernbaneverket i samarbeid med Norsk Vannforening og Norsk hydrologiråd et seminar om klimaendringer og infrastruktur. –Hvor mye tåler jernbaner og veier, -og er beredskapen god nok? Seminaret vil ta for seg status og behov for ytterligere kunnskap om emnet.

 • Prosjekt Oslo: Planene holdes

  Det store vedlikeholdsprosjektet for jernbanen gjennom Oslo går slik som planlagt. Dette året er det de mest akutte tiltakene som blir gjennomført som en fase en. Driftssituasjonen i Oslotunnelen har gjennom hele sommeren vært stabil.

 • Jernbaneverket i front på ENØK

  Eierne av den belgiske jernbaneinfrastrukturen, Infrabel, har inngått avtale om fullt partnerskap i Nordic Railway Energy Settlement System, (NRESS). Systemet er utviklet med Jernbaneverket i "førersetet" og betyr at togtrafikk blir enda mer miljøvennlig. NRESS er et system som måler og avregner togenes energiforbruk. Systemet er utviklet av de skandinaviske infrastrukturforvalterne Jernbaneverket (Norge), Banverket (Sverige) og Banedanmark (Danmark). Målesystemet gjør det mulig å senke strømforbruket vesentlig.

 • Hovedplattformen i Drammen tas i bruk

  Jernbaneverket vil ta i bruk den oppgraderte hovedplattformen for spor 1 på Drammen stasjon fra mandag 18.august. Plattformen er modernisert med nytt dekke, bedre merking og høyere standard. Foreløpig vil spor 1 med den moderniserte plattformen ikke bli benyttet til enkelte togtyper.

 • Elisabeth Enger er på plass

  Mandag 4. august er Elisabeth Enger på plass på sitt nye kontor. – Jeg gleder meg til å ta fatt, sier den nye jernbanedirektøren. Den første tiden vil Enger legge stor vekt på å møte så mange som mulig av etatens medarbeidere og gjøre seg nærmere kjent med jernbanestrekningene rundt om i landet.