Strømmen kollektivterminal åpnes fredag 26.oktober

Strømmen stasjon på Hovedbanen er bygget om til en moderne kollektivterminal. Jernbaneverket og Statens vegvesen markerer at anlegget står ferdig fredag 26.oktober klokken 13. Den nye kollektivterminalen har kostet til sammen 142 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Strømmen stasjon framstår nå som en moderne kollektivterminal. Foto: Njål SvingheimJernbaneverket og Statens vegvesen har samarbeidet om å bygge om den gamle Strømmen stasjon til en moderne kollektivterminal med tilgjengelighet for alle. Også områdene rundt stasjonen og tilstøtende veger har fått en kraftig ansiktsløfting. Åpningen skal foretas av stassekretær Erik Lahnstein.


Strømmen kollektivterminal er knutepunkt for Rælingen kommune og vestre del av Skedsmo kommune. Den nye terminalen øker tilgjengeligheten til togene og til de lokale kollektivtilbudene gjennom å lette omstigningen mellom tog, buss, taxi og bil.

Arbeidene har medført bygging av nye jernbaneplattformer på begge sider av stasjonsområdet, utbedring av undergangen under sporene med nye trapper og ramper tilpasset funksjonshemmede. Statsråd Ihlens vei er flyttet, det er bygget nye fortau og gangveger, Sagdalsveien er stengt det er anlagt ny innfartsparkering på begge sider av stasjonsområdet. Det er også anlagt ny bussterminal med fire plattformer. I tillegg er parken blitt utbedret. Videre er det bygget et nytt industrispor til bedriften Bombardier som ligger like ved.

Stasjonsområdet har fått nye sporanvisere, nytt høyttaleranlegg og belysningen på plattformene er skiftet ut og forbedret. Rent jernbaneteknisk har stasjonen fått nytt kontaktledningsnett og det er gjort store forbedringer i signalanlegget. Anleggsarbeidet har vært delt opp med to frister; -fullføring av atkomstveger og parkeringsplasser på Skjetten-siden høsten 2006, og fullføring av hele anlegget med kollektivterminalen 26. oktober 2007.

Totalkostnadene for prosjektet var beregnet til ca. 102 millioner kroner (2002-kroner). Siden den jernbanetekniske delen av prosjektet er økt betraktelig er totalkostnadene for hele prosjektet inklusiv Bråte bru og Stasjonsveien ca. 142 millioner kroner.

Av kostnadene skal Jernbaneverket dekke ca. 60 millioner kroner, Skedsmo kommune 2 millioner kroner og Statens vegvesen ca. 80 millioner kroner i hovedsak ved hjelp av bompenger fra Oslopakke 2.