Ruteendring for togene 17.juni: Enda flere godstog

Det er i godstrafikken det blir størst forandringer ved sommerens ruteskifte for togene. I persontrafikken videreføres i all hovedsak det samme ruteopplegget som i inneværende periode. Det er vekst i både gods- og persontrafikken og det er trangt om plassen på sporet inn og ut fra de store byene.

Godstrafikken fortsetter å øke og det skal kjøres enda flere tog i neste rutetermin. Foto: Njål SvingheimTogrutene legges om to ganger i året, med et hovedterminskifte i januar og et delterminskifte i juni. Denne gangen er det bare små endringer i ruteopplegget for persontogene. I sommersesongen fram til 23.september kjøres det daglig et ekstra fjerntog mellom Oslo og Bergen, de såkalte sykkeltogene. I tillegg kjøres det også et lokaltog mellom Voss og Ål som tar med sykler. I sommerferieperioden kjøres det også nattog hver natt fra Oslo til Malmø og Stockholm via Gøteborg. Ellers i året går det nattog til Stockholm natten til fredag og mandag.


Av andre mindre endringer kan det nevnes at alle tog mellom Oslo og Gjøvik vil stoppe ved Lunner ved behov, og at det er lokaltogene i pendelen Drammen/Skøyen – Dal som skal stoppe ved holdeplassene Leirsund og Lindeberg på Hovedbanen. Lokaltogene Kongsberg - Eidsvoll skal stoppe bare ved Frogner og Kløfta mellom Lillestrøm og Gardermoen. Flytoget forsetter også som før, men utvider 10 minuttersfrekvensen med ett togpar på kveldstid.

Stadig mer gods
Den kraftige økningen i godstrafikken fortsetter og CargoNet setter inn flere tog på alle sine hovedstrekninger i Sør-Norge. Mellom Alnabru og Bergen vil selskapet sette inn sitt sjuende daglige togpar og også togpar nummer åtte kan bli satt inn i løpet av høsten. Det betyr seksten heltog med containere og trailere i døgnet mellom landets to største byer. Også til Stavanger og Trondheim setter CargoNet inn et nytt togpar i løpet av sensommeren eller høsten. CargoNet vil også kjøre en rekke tømmertog, biltog og industritog.

Andre togselskaper
I tillegg til at CargoNet kjører enda flere tog, blir det også stadig flere andre togselskaper å se på norske spor. Ofotbanen AS kjører biltog på hovedstrekningene og til Narvik. De kjører også tømmertog i Midt-Norge. Green Cargo AB kjører daglige godstog fra Sverige til Drammen, Alnabru og Østfold. Hector Rail AB kjører industritog fra Hønefoss til Halden og Sverige. Tågåkeriet i Bergslagen AB kjører heltog fra Ranheim via Hamar til Sverige og Nya Inlandsgods AB kjører tog fra Sverige til Moss. I tillegg kommer den store malmtrafikken på Ofotbanen som kjøres av Malmtrafikk AS.

Banearbeider
Jernbaneverket arbeider med å øke kapasiteten vest for Oslo og mellom Sandnes og Stavanger. Dette fører til at banene må stenges i enkelte togfrie perioder som kunngjøres særskilt. Drammenbanen er på grunn av byggingen av nye Lysaker stasjon stengt fra og med 21.juli til og med 29.juli. Samtidig utføres det en rekke arbeider også andre steder på strekningen og på Nationaltheatret stasjon.

Sykkeltogene på Bergensbanen skal som vanlig kjøres fram til slutten av september. (Foto: Njål Svingheim)