Raskere tog bruker mindre energi

Moderne langdistansetog som suser gjennom landskapet i opptil 200 kilometer i timen, bruker nesten 30 prosent mindre energi enn eldre og langt tregere lokomotivdrevne tog. Den norske type 73 er blant de mest energivennlige togene i Norden. Dette viser en svensk studie utført av forskere ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Moderne og raske bruker mindre energi enn de eldre togene, konkluderer forskningsrapporten fra KTH i Sverige. (Foto: Øystein Grue)-Forklaringene på at nye og raskere tog bruker mindre energi er flere. Moderne tog veier mindre per sitteplass, er utformet slik at de gir mindre luftmotstand og generer elektrisitet når de bremser, forklarer professor i jernbaneteknikk ved KTH, Evert Andersson, i et intervju med Jernbanemagasinet.


– Vår studie viser at det går an å øke hastigheten på jernbanen og samtidig redusere energiforbruket, konstaterer Andersson.

Professor Andersson har sammen med dr. tekn. Piotr Lukaszewicz gjort en studie som omfatter fem moderne nordiske tog: de svenske togene X 2000 og Regina, de norske togtypene 73 (tidligere Signatur) og 71 (flytoget) og det dansk-svenske Øresundtoget. – Vår konklusjon er at de norske og svenske langdistansetogene er meget energivennlige. X 2000 og type 73 bruker omtrent like mye strøm per passasjerkilometer – bare litt mer enn det danske regiontoget. Flytoget kommer ikke fullt så bra ut i undersøkelsen på grunn av lavere setebeleggs-prosent. Toget som sådan er energivennlig, men det gjennomsnittlige belegget utgjør bare 40 prosent av det langdistansetogene kan skilte med. Hvis en derimotsammenlikner med andre transportformer, er flytoget likevel miljøvennlig, sier Andersson.

Moderniseres
– Hvordan forklarer du det mange vil oppfatte som oppsiktsvekkende konklusjoner? Mange forbinder jo høyere hastigheter med mer energi?

– Ja, i utgangspunktet er jo det riktig. Hvis du øker hastigheten fra 130 til 200 kilometer i timen på lokomotivdrevne tog, uten noen endringer for øvrig, vil energiforbruket øke med 60 prosent. Men det er jo ikke det som skjer i praksis. Togparken moderniseres når farten økes. Verdens mest energivennlige tog er også verdens raskeste tog, understreker professoren og sikter til det japanske toget Shinkansen som holder en gjennomsnittshastighet på 230 kilometer i timen.

– For det første veier nye tog mye mindre enn gamle tog. som er beregnet på høyere hastigheter, en mer aerodynamisk utforming. De er mer strømlinjeformet både i fronten og langs tak og vegger. I tillegg er de i liten grad utstyrt med deler som ligger utenpå toget. – For det tredje er det elektriske drivsystemet forbedret slik at motorene kan kjøres som generatorer når togene bremser. Det betyr at de gjenvinner energi som kan brukes av andre tog, forklarer professor Evert Andersson, som har gjort sin studie i samarbeid med togprodusenten Bombardier.

Les mer i siste utgave av Jernbamagasinet (vedlagt).