Punktlighet: 100% for Nordlandsbanens godstog

Samtlige godstog på Nordlandsbanen ankom endestasjonen når de skulle i april. De øvrige godstogene i landet ligger stort sett på 80%-tallet. I persontrafikken nådde også lokalstrekningene Bodø - Rognan og Bergen-Arna 100% punktlighet i april.

Samtlige godstog på Nordlandsbanen ankom når de skulle i april. Foto: Njål SvingheimPunktligheten i togtrafikken i april var samlet sett nesten på samme gode nivå som i mars. I fjerntrafikken nådde persontogene på Bergens-, Sørlands- og Rørosbanen målet, mens de andre fjernstrekningene ligger like oppunder 90%. For de trafikktunge intercitystrekningene nådde igjen alle baner unntatt Dovrebanen (Oslo - Lillehammer) målet. (Østfoldbanen: 95%, Vestfoldbanen: 93%, Gjøvikbanen: 96%). Mellomdistansetogene på Dovrebanen rammes fortsatt av infrastrukturfeil og endte på 84% i april.


I lokaltrafikken på Østlandet er Gjøvikbanen i særklasse med hele 98% i rute, men også Østfold-, Drammen- og Hovedbanens lokaltog greide 90%-målet når en ser hele døgnet under ett. I rushtidene er punktligheten lavere. Da er kaspasiteten fullt utnyttet og det skal mindre til før selv små avvik får store konsekvenser.

For andre strekninger er det som nevnt lokaltogene Bodø - Rognan og Bergen - Arna som peker seg positivt ut, begge med 100% punktlighet. Trondheim - Steinkjer ligger på solide 94% og også Jærbanen (Stavanger - Egersund)nådde målet med 90% for første måned i år.

Flytogene endte på 97% punktlighet i april.

Av alle togankomster til Oslo S i april var 94% i rute, mens 96% forlot Sentralstasjonen når de skulle.

Persontog regnes som i rute dersom de ankommer endestasjonen innen tre minutter etter rutetiden for lokal- og mellomdistansetog. Fjerntog regnes som i rute ved ankomst endestasjonen innen fem minutter etter rutetiden.

Årets to første måneder hadde en relativt svak punktlighet, men dette har de siste to månedene bedret seg betydelig. I godstrafikken er det fortsatt utfordringer i å få togene klare til avgang fra terminalene til riktig tid. Det er satt inn flere tiltak for å bedre dette.