Opplæringskontor for lærlinger i gang

Jernbaneverket og offentlige og private bedrifter i jernbanesektoren vil samarbeide om opplæringen av lærlinger. Hensikten er å bedre kvaliteten ved at lærlingene får praksis i flere bedrifter, og å samarbeide om deler av opplæringen som den enkelte lærebedrift sliter med å gjennomføre alene. Felles markedsføring av lærlingordningen i sektoren blir også viktig for kontoret.

Tre karer som er fornøyd med det nye opplæringskontoret. Fra v Espen Ulvmoen, Harald Galtung og Johnny Bekkengen. (Foto: Jan Tvedt)Opplæringskontoret for jernbanesektoren ble formelt stiftet i slutten av mars, og fra 20. august er daglig leder Harald Galtung på plass på kontoret som er samlokalisert med Norsk jernbaneskole på Grorud. – Nærheten til fagmiljøet og kompetansen på skolen er viktig for oss, understreker han.


Galtung kommer fra opplæringskontoret for elektrofagene i Oslo, som drives av Nelfo. Han er faglært elektriker, og har vært lærer i videregående skole, før han i 1992 begynte på opplæringskontoret.