Kapasitetsbrist i jernbanenettet

Kapasiteten er sprengt på viktige deler av det norske jernbanenettet. Særlig stor er kapasitetsbristen i jernbanen rundt de store byene. Hva som planlegges for å bedre kapasiteten og hvilke krav de ulike togselskapene har, er tema i Jernbanemagasinet nr 2 - 2007.

Kryssing mellom gods- og persontog på Fron i Gudbrandsdalen. Foto: Rune Fossum-Selv om Norge er verdensmester i å utnytte kapasiteten på enkeltsporet jernbane, ligger antall tog i døgnet på enkelte strekninger en god del over hva man på kontinentet vil si er en forsvarlig kapasitetsutnyttelse, sier ruteplansjef Nils Hansegård i Jernbaneverket til Jernbanemagasinet.


Det er ulike meninger om hvilke tiltak som skal til for å få mer gods og flere passasjerer over fra vei til bane. NSB vil ha raskere utbygging av dobbeltspor, mens CargoNet vil ha fortgang i byggingen av flere og lengre krysningsspor.

Les mer i vedlagte utgave av Jernbanemagasinet.