Høyhastighet: Utredning ferdig om kort tid

Innen utgangen av oktober vil den tyske konsulentgruppen som arbeider med å utrede mulige høyhastighetsbaner i Norge avslutte sitt arbeid. Utredningsarbeidet gjøres av den tyske konsulentgruppen VWI i Stuttgart på oppdrag fra Jernbaneverket. 5.november vil Jernbaneverket avholde et presentasjons- og orienteringsmøte om høyhastighetsutredningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Høyhastighetstoget Eurostar i Paris. Om kort tid kommer rapporten om mulige høyhastighetsstrekninger i Norge. (Foto: Njål Svingheim)Som kjent har utredningsarbeidet, som Jernbaneverket har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, blitt delt inn i flere faser. I den første mulighetsstudien som ble lagt fram i fjor høst, konkluderte de tyske ekspertene med at det ville være mest naturlig å gå videre med høyhastighetsvurderinger for traseene Oslo - Trondheim og Oslo - Gøteborg.


I tillegg til å gjennomføre mer grundige undersøkelser rundt marked og mulige traseer for disse to strekningene, er det nå også gjennomført studier av mulighetene for slike baner til Bergen og Kristiansand/Stavanger. Inkludert i disse vurderingene er også forslagene om en sørnorsk høyhastighetsring (Oslo - Bergen - Stavanger - Kristiansand – Oslo) og en Haukelibane (Oslo - Bergen over Haukeli, med forgrening til Haugesund og Stavanger).

Det har vært viktig å engasjere kompetente eksperter som har inngående kjennskap til høyhastighetsprosjekter og som er uavhengige av tidligere vurderinger og analyser. For å sikre tilstrekkelig kunnskap om spesifikke norske forhold, er det i tillegg engasjert norske eksperter på geologi, anleggsteknikk og kostnadsvurderinger.

Jernbaneverket vil gi sine vurderinger til Samferdselsdepartementet i forbindelse med etatenes forslag til Nasjonal transportplan, NTP, i desember.

Jernbaneverket vil avholde orienteringsmøte der utredningsarbeidet blir presentert på Thon Arena Hotell Lillestrøm den 5.november. Nærmere informasjon om møtet vil bli publisert senere. Kontaktpersoner i Jernbaneverket er prosjektansvarlig Lars Erik Nybø og etatsdirektør Anita Skauge.