Hector Rail med tømmertog fra Norge

Det svenske togselskapet Hector Rail AB har tegnet en stor kontrakt med det svenske Stora Enso -konsernet om frakt av tømmer fra en rekke terminaler i Norge til Stora Ensos fabrikker i Skoghall og Billerud. Trafikken skal startes opp i januar 2008.

Det blir flere tog fra Hector Rail å se i Norge fra neste år. Her er en tidligere NSB El 15-maskin med papirtoget Hønefoss - Halden. (Foto: Njål Svingheim)Kontrakten omfatter transport av minst 600.000 kubikkmeter tømmer i året fra de norske terminalene til de svenske papirfabrikkene, opplyser Hector Rail AB. Tømmeret skal sendes fra tømmerterminalene Tynset(Auma), Koppang og Elverum på Rørosbanen, Otta, Lillehammer og Sørli på Dovrebanen og fra Kongsvinger.


Hector Rail vil bruke moderne elektriske lok på Dovre- og Kongsvingerbanen og vil investere i et nytt diesellokomotiv for trafikken på Røros- og Solørbanen. Togene skal kjøres med større vogner enn de som brukes i dag.

Hector Rail AB eies av Höegh Capital Partners Investments Ltd. som controlleres av den norske Høegh-familien. De eier også blant annet rederiet Leif Høegh & co. Fra tidligere kjører Hector Rail daglige industritog fra Norske Skogs papirfabrikk på Follum ved Hønefoss til Halden og Sverige.

Auma tømmerterminal i Tynset er ett av flere steder de nye togene skal kjøres fra. (Foto: Njål Svingheim)