Gjøvikbanen først ut med timebaserte ruteplakater

Fra ruteendringen 17. juni settes det opp en ny type ruteplakater på Gjøvikbanen. Ruteplakatene blir timebasert, det vil si at togtidene for hver stasjon settes opp i rekkefølge uavhengig av hvilke togselskap som trafikkerer strekningen. Hvis forsøket er vellykket, vil timebaserte ruteplakater bli satt opp på alle stasjoner fra 2008, opplyser informasjonssjef Ellen Svendsvoll i Region Øst.

Utsnitt av timebasert ruteplakat.Jernbaneverket har utviklet ruteplakatmodellen i samarbeid med togselskapene og etter internasjonale retningslinjer. Timebaserte ruteplakater er standarden i mange land i Europa. Hensikten med denne typen plakater er å gi de reisende en bedre oversikt over hvilke tog de kan velge mellom. Timebaserte ruteplakater på Gjøvikbanen innføres som en forsøksordning og til høsten vil prøveordningen bli evaluert. -Målet er at timebaserte ruteplakater skal kunne tas i bruk på alle stasjoner og holdeplasser fra ruteendringen 6. januar 2008, sier Svendsvoll.


I samarbeid med NSB er Gjøvikbanen valgt som teststrekning for den nye typen plakater. Timebaserte ruteplakater skal settes opp for Gjøvikbanens tog på strekningen Skøyen – Gjøvik med togtider i kronologisk rekkefølge for den enkelte stasjon. Det blir gule plakater med avgangstider for alle stasjoner og holdeplasser. For Hakadal, Jaren og Gjøvik vil det også bli satt opp egne hvite plakater som viser ankomsttider.

I dag er det varierende formater på ruteplakatstativene, men målet er at det på sikt bare skal lages store plakater i A0-format. Dette krever imidlertid en omfattende oppgradering av ruteplakatstativene på stasjonene.

17.juni er rutetabellskifte for togene.

(Klikk på vedlagte pdf-dokument for se eksempel på en slik plakat fra Nittedal st.).Dersom forsøket med timebaserte ruteplakater blir vellykket skal alle landets stasjoner utstyres med dette. Bildet er fra Hakadal st. på Gjøvikbanen. Foto: Njål Svingheim