2007

 • Pressemelding: -Et bra jernbanebudsjett, sier jernbanedirektør Steinar Killi

  -Som i fjor følger Regjeringen opp intensjonene i Nasjonal transportplan. Dette opplever jeg som vilje til å satse på jernbanen, sier Killi. -Ved siden av bevilgningene til investeringer i nye anlegg, har jeg spesielt merket meg at regjeringen – som Jernbaneverket – ønsker en sterkere satsing på å fornye de eksisterende anleggene, sier jernbanedirektøren.

 • Stor arbeidshelg på Bergens- og Sørlandsbanen

  I helga 29/9 - 30/9 er det planlagt gjennomført ei rad arbeider på Bergensbanen og Sørlandsbanen. Delar av dei to banane vil derfor tidvis vere stengde. Det er mellom anna fleire kulvertar som skal leggjast inn under sporet for å auke tryggleiken og å fjerne planovergangar.

 • 54,6 millioner togreiser i 2006, veksten fortsetter

  Jernbaneverkets offisielle statistikk viser at det ble foretatt 54,6 millioner reiser med tog i Norge i 2006. Dette utgjør en vekst i persontrafikken på 4%. Godstrafikken økte med 6,4 % til 3,35 milliarder tonnkilometer. Veksten fortsetter også inn i 2007.

 • Raskere tog bruker mindre energi

  Moderne langdistansetog som suser gjennom landskapet i opptil 200 kilometer i timen, bruker nesten 30 prosent mindre energi enn eldre og langt tregere lokomotivdrevne tog. Den norske type 73 er blant de mest energivennlige togene i Norden. Dette viser en svensk studie utført av forskere ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

 • Raskere tog bruker mindre energi

  Moderne langdistansetog som suser gjennom landskapet i opptil 200 kilometer i timen, bruker nesten 30 prosent mindre energi enn eldre og langt tregere lokomotivdrevne tog. Den norske type 73 er blant de mest energivennlige togene i Norden. Dette viser en svensk studie utført av forskere ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

 • Plan for betre tilgjenge og universell utforming

  Jernbaneverket sitt framlegg til plan for betre tilgjenge, "Strategiplan for universell utforming", vart oversendt Samferdselsdepartementet sommaren 2007. Planframlegget femnar om alle område på stasjonane som Jernbaneverket stiller til rådvelde for togpassasjerane.

 • Anbefalt trase for dobbeltspor Eidsvoll - Hamar

  Jernbaneverket har utredet ulike alternativer og har lagt fram sin anbefaling av trasé for dobbeltsporet jernbane gjennom Eidsvoll og Stange kommuner. Traseen følger i stor grad dagens jernbane med noen unntak, men den vil gi en vesentlig forbedret tilgang til strandsonen langs Mjøsa i forhold til i dag.

 • Reiseliv, tog og turistvegar markert på Bergensbanen

  Tysdag 21.august blei det sett fokus på reiseliv og mattradisjonar då både samferdselsministeren og landbruksministeren tok Bergenstoget. Dei 400 passasjerane i toget blei servert lokale smaksprøver frå 20 matprodusentar frå distrikta som toget køyrde gjennom.

 • Ny rekord for Flytoget

  Rekordmange reiste med Flytoget første halvår i år. 2,67 millioner passasjerer valgte Flytoget til og fra Gardermoen, noe som ga selskapet et overskudd på 107 millioner kroner de første seks månedene av året. Flytoget er også fornøyd med punktligheten, som er på 96 % til Gardermoen.

 • Nordlandsbanen vert fjernstyrt til Mosjøen i haust

  I løpet av hausten vil stasjonar og signalanlegg på Nordlandsbanen vere fjernstyrte fram til Mosjøen stasjon. Utbygginga vil halde fram vidare nordover med ytterlegare seks til ti stasjonar i 2008, og målet er å nå Bodø i løpet av 2009. Resultatet vert auka kapasitet og fleksibilitet i trafikkavviklinga, og plass til fleire tog.