-Punktligheten må bli bedre, sier Jernbanedirektøren

Logistikk- og transportindustriens landsforening gikk 15/2 ut med kritikk av leveransekvaliteten i godstrafikken på Jernbane. Bakgrunnen er dårlig punktlighet i godstrafikken, særlig i januar. -I en situasjon hvor det er en gledelig økning i godstransport på jernbanen, må punktligheten bli bedre, sier Jernbanedirektøren.

Dovrebanens godstog slet særlig med punktligheten i januar. Foto fra Dombås st. Foto: Njål SvingheimTransportbransjen mener den lave ankomstpunkligheten i godstrafikken påfører næringen store tap og merkostnader. Særlig dårlig var punktligheten i godstrafikken på Dovrebanen der bare 48% av godstogene var i rute fram til endestasjonen i januar. Landsforeningen krever nå at Samferdselsministeren undersøker saken.


I januar var det store problemer med avgangspunktligheten fra terminalene på Alnabru og Brattøra. Det er satt inn tiltak for å forbedre forholdene, fra både CargoNet og JBV. Jernbaneverket sto for om lag 25% av de samlede forsinkelsesårsakene i januar. For Dovrebanen var det særlig ras og stengt bane ved Minnesund, og mange KL-feil som sto for JBVs andel av forsinkelsesårsakene. Når tog kommer forsinket avgårde fra utgangssatsjonene blir de ofte mer forsinket underveis fordi de da mister prioritet i framføringen. Forsinkede tog skal ikke ødelegge for tog som er i rute.

-I en situasjon hvor det er en gledelig økning i godstransport på jernbanen, må punktligheten bli bedre. Her er vi helt enige med LTL, sier jernbanedirektør Steinar Killi.

-Årsakene til forsinkelsene er sammensatte. På den ene siden må Jernbaneverket sørge for at vi har en høy daglig driftskvalitet på infrastrukturen, enten det dreier seg om signalanlegg, strømforsyning eller andre driftsforhold. Samtidig vet vi at også CargoNet har utfordringer. Det illustreres ved at 20 prosent av godstogene fra Alnabru var over en time forsinket ut fra terminalen i januar, sier Jernbanedirektøren.

For å finne gode løsninger på kort sikt ble det i fjor høst etablert et forskningsprosjekt for å se hva som kan gjøre bedre - både med hensyn til produksjonsopplegget til CargoNet og trafikkstyringen til Jernbaneverket. Konklusjonene fra dette prosjektet vil foreligge om ikke lenge.

-Men på lengre sikt må vi utvide kapasiteten på terminalene og få på plass flere kryssingsspor. Dette arbeidet er vi allerede i full gang med. Blant annet er vi i ferd med å bygge en ny godsterminal på Ganddal i Sandnes. Og selve navet i godstrafikken på jernbanen - Alnabru - skal bygges ut i løpet de neste 1-2 årene for flere hundre millioner. Kort oppsummert: Noen problemer er det spennende og utfordrende å arbeide for å finne gode løsninger på, avrunder Killi.