Svingen holdeplass tas bruk igjen i januar

Svingen holdeplass på Kongsvingerbanen skal tas i bruk igjen i januar. Jernbaneverket har nå startet arbeidet med å bygge lengre plattform på holdeplassen, slik at på- og avstigningsforholdene blir tryggere. Dersom alt går etter planen, skal holdeplassen kunne gjenåpnes til ruteendringen 8.januar.

Svingen hp. (Foto: Njål Svingheim)Statens jernbanetilsyn har godkjent løsningen og arbeidet med å forlenge plattformen startet umiddelbart. Plattformen blir forlenget med 20 meter.


Togene sluttet å stoppe på Svingen 27. november etter en risikovurdering som viste at det var stor fare for skade på passasjerer ved avstigning. Statens jernbanetilsyn har behandlet saken i rekordfart. Det har vært et stort lokalt engasjement i saken, etter at holdeplassen ble midlertididg tatt ut av bruk 27.november.

Det er gjort en analyse av risikoen på de stasjonene som betjenes av lengre tog enn plattformens lengde. Tre stasjoner i Region Øst ble funnet å ha uakseptabel høy risiko; Svingen på Kongsvingerbanen, Åsåker på Spikkestadbanen og Hunderfossen på Dovrebanen. På Åsåker arbeides det sammen med NSB for å finne fram til enkle tiltak som kan bedre sikkerheten slik at togene kan stoppe igjen, for Hunderfossen må det litt større tiltak til, så her vil det ta noe lenger tid. Hunderfossen er inntil videre erstattet av Hafjell hp, som ligger litt lengre nord.

I løpet av 2007 skal Jernbaneverket kartlegge det totale risikobildet på alle stasjoner og holdeplasser. Dette kan utløse behov for ytterligere tiltak.