Østfoldbanen legges om forbi Loenga

I helgen 27.-29.oktober blir Østfoldbanen lagt om til ny trase ved Loenga i Oslo. Begge hovedsporene legges om i en lengde av 900 meter på en nybygd bane som skal brukes i to år. Årsaken er Statens vegvesens arbeider med byggingen av senketunnel for E-18 i Bjørvika.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I helgen 27. - 29. oktober legges Østfoldbanen om til midlertidig trase ved Loenga i Oslo. Foto: Njål SvingheimI helgen 27. - 29. oktober legges Østfoldbanen om til midlertidig trase ved Loenga i Oslo. Foto: Njål Svingheim Alle persontog på Østfolbanen blir denne helgen erstattet av busser forbi Loenga. Lokaltogene erstattes av busser mellom Oslo S og Hauketo eller Kolbotn, mens regiontogene og togene til/fra Østre linje erstattes av busser mellom Oslo S og Ski. Det er laget et omfattende opplegg for erstatningsbusser denne helgen. Banen stenges ved Loenga fredag kveld klokken 23.05. Søndag klokken 18.55 skal den nye traseen tas i bruk for ordinær trafikk.


For å kunne legge den nye operaen i Bjørvika, ble det som kjent nødvendig å fjerne de eksisterende veiene og den store trafikkmaskinen der. Alt dette skal legges under bakken og E18 med alle sine filer og kryss skal legges i senketunnel under Oslos Havnebasseng. Dette berører i sin tur igjen Østfoldbanen, Loenga skiftestasjon og sidesporet til oljeterminalen og Oslo Havn på Sjursøya. Allerede 10.september var det klart for tog til og fra Sjursøya i ny midlertidig trase.

To år
Østfoldbanen er lagt helt om i vel 600 meters lengde som følge av vegbyggingen og hele strekningen som berøres er ca 900 meter lang. Den nye og midlertidige banen er bygd med samme standard som dagens Østfoldbane. Omleggingen skal derfor ikke føre til dårligere kapasitet på Østfoldbanen, men kjøretiden er fra ruteendringen i sommer lagt til med ett minutt. Når anlegget er ferdig om to år, skal Østfoldbanen og sidesporet mot Oslo Havn legges tilbake i den opprinnelige traseen igjen.