Network Statement i ny utgave

Jernbaneverkets Nettbeskrivelse, Network Statement, er nå lagt ut på internett i ny utgave. Årets versjon av Network Statement er den femte i rekken der Jernbaneverket beskriver sitt produkt for togselskapene. Nytt i årets utgave er at også tømmerterminalene er lagt inn og beskrevet.

Nå er også tømmerterminalene tatt inn i produktbeskrivelsen Network Statement. Her fra Notodden. (Foto: Njål Svingheim)Network Statement oppdateres hvert år og alle jernbane- infrastrukturforvaltere ("jernbaneverk") i EØS-området skal gjøre det samme. Network Statement er delt inn i en tekst-del på seks kapitler med en omfattende liste av vedlegg som er direkte rettet inn mot selskaper som ønsker informasjon om det norske jernbanenettet.


Godstrafikken i Norge ble ble avregulert i mars 2003 og alle selskaper som tilfredsstiller kravene kan nå drive godstransport på norske spor. Det er for tiden seks selskaper som driver godstrafikk på norske spor.

For å få kjøre godstog i Norge må selskapet være godkjent togselskap i hjemlandet (om det er utenlandsk), det må ha fått sikkerhetssertifikat fra Statens jernbanetilsyn og det må inngå en avtale om sportilgang med Jernbaneverket. Fram til nyttår er det kun norske godstogselskap, i praksis CargoNet AS og Ofotbanen AS, som kan kjøre rene nasjonale (innenlandske) godstransporter. Fra 1.1.2007 skjer en ytterligere liberalisering: Fra da av vil også utenlandske godstogselskap kunne påta seg innenlandske godstransporter i Norge.