NSB setter opp flere ekstratog enn i fjor

Etterspørselen etter plasser på fjerntogene denne julen har gjort at NSB setter inn flere ekstratog og vogner enn de siste årene. Planen var 22 900 flere plasser i fjerntogene, men dette var ikke nok og enda flere plasser måtte til. Bergensbanen og Nordlandsbanen er de strekningene der kapasiteten økes mest.

Flere ekstratog og ekstra plasser i juletrafikken i år. Foto: Njål SvingheimNSB melder om større etterspørsel etter plasser i juletrafikken enn det som har vært vanlig de siste årene. På Dovrebanen var det for eksempel så tidlig som 6.desember ikke et eneste ledig sete hverken torsdag, fredag eller lørdag før jul. Resultatet ble at NSB satte opp et ekstratog til fra Oslo til Trondheim lørdag 23.desember på ettermiddagen. Også mellom Oslo og Stavanger måtte flere plasser settes inn på lille julaften.


På Nordlandsbanen skjer den største økningen i antall plasser ved at togene kjøres med lok og vogner i stedet for motorvognsett som er det vanlige utenom ferieperiodene. På de andre strekningene skjer mye av kapasitetsøkningen ved at det settes inn doble togsett der det normalt kjøres enkelt-sett.

Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, og Rørosbanen er de strekningene som får økt kapasitet i juletrafikken