Kontrakt om sikringsanlegg til Ganddal godsterminal

Jernbaneverket har inngått kontrakt med ABB om levering av sikringsanlegg til den nye Ganddal godserminal ved Sandnes.Anlegget som skal bygges er av typen Merkur

Ganddal godsterminal som er under bygging. Illustrasjon: ViaNovaKontrakten har en verdi av 41 millioner kroner eks. moms. Anlegget skal være levert i november 2007. Dette blir hittil det største Merkur-anlegget som er bestilt da det skal styre fire togspor, tre lastespor og en del skiftespor. Foruten ABB ga to andre leverandører inn tilbud, men de lå høyere i pris.

-For oss er det avgjørende at vi nå gjør en god jobb i forhold til de anleggene vi skal levere til Jernbaneverket sier avdelingsleder Roland Olsson i ABB. Flere jernbaner ute i Europa følger med i det som skjer i Norge ettersom de vurderer Merkur som et meget interessant signalanlegg for fremtiden.

Med dette har Jernbaneverket inngått kontrakt av kjøp av fire Merkur-anlegg i tillegg til anlegget som er installert på Roven kryssingsspor. De tre resterende anleggene skal installeres på Nordlandsbanen på strekningen Mosjøen – Bodø.